Cục THADS TP.Hồ Chí Minh thay đổi phương thức làm việc theo các giai đoạn đảm bảo công tác phòng, chống dịch

22/09/2021
Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh (THADS) đã ban hành văn bản về việc yêu cầu Trưởng các đơn vị thực hiện thay đổi phương thức làm việc theo các giai đoạn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Đồng thời thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị theo yêu cầu của Văn bản số 3086/UBND-VX ngày 16/9/2021 của UBND TP.HCM về việc thay đổi thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị Nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Theo đó, văn bản chia 04 mốc thời gian để thực hiện phù hợp với từng gian đoạn để đảm bảo vừa thực hiện phòng, chống dịch vừa đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Giai đoạn thí điểm: Từ ngày 16/9 đến hết ngày 30/9/2021. Trong giai đoạn này, các cơ quan, đơn vị chủ động đề nghị Y tế địa phương hỗ trợ cung cấp dụng cụ xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 để thực hiện xét nghiệm nhanh đối với công chức, người lao động được bố trí làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phân công, giao việc cho công chức và người lao động còn lại (trừ đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương) sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; quản lý công chức, người lao động thông qua kết quả công việc. Lưu ý: không để công việc bị đình trệ, đặc biệt là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật. Bố trí làm việc trực tuyến tại nhà theo thời hạn được quy định đối với công chức, người lao động đang cư trú tại các địa bàn được thiết lập vùng phong tỏa, khu vực nguy cơ rất cao (vùng đỏ) theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời tiếp tục tạm dừng việc giải quyết trực tiếp: tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, liên hệ công tác tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
Giai đoạn 1: Từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/10/2021. Giai đoạn này chỉ bố trí công chức, người lao động đã được tiêm đủ 02 mũi vắc xin ngừa COVID-19 (hoặc được cấp Thẻ xanh COVID) làm việc trực tiếp tại trụ sở. Về số lượng người làm việc, bố trí tối đa ½ tổng số công chức, người lao động làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị. Các đơn vị có nhu cầu bố trí quá ½ tổng số công chức, người lao động thì báo cáo để Cục THADStổng hợp báocáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét chấp thuận. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc công chức, người lao động lây nhiễm do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại công sở. Các cơ quan, đơn vị chủ động đề nghị Y tế địa phương hỗ trợ cung cấp dụng cụ xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 để thực hiện xét nghiệm nhanh đối với công chức, người lao động được bố trí làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị.
Cùng với đó, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phân công, giao việc cho công chức và người lao động còn lại (trừ đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương) sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; quản lý công chức, người lao động thông qua kết quả công việc. Lưu ý: không để công việc bị đình trệ, đặc biệt là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật. Đồng thời bố trí làm việc trực tuyến tại nhà theo thời hạn được quy định đối với công chức, người lao động đang cư trú tại các địa bàn được thiết lập vùng phong tỏa, khu vực nguy cơ rất cao (vùng đỏ) theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án, giải quyết các thủ tục về thi hành án dân sự: Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở cơ quan, đơn vị yêu cầu giải quyết các thủ tục về thi hành án dân sự phải đã được tiêm 02 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chưa tiêm đủ 02 mũi vắc xin ngừa COVID-19 phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-coV-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền (có cập nhật thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu chung).
Đối với các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại các địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền công bố kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Ngoài thực hiện các nội dung nêu trên, cơ quan, đơn vị có trụ sở tại các địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền công bố kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 chủ động thực hiện các nội dung như sau: Bố trí làm việc: Toàn bộ công chức, người lao động đã được cấp Thẻ xanh COVID-19 làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị (trừ công chức, người lao động đang cư trú tại địa bàn được thiết lập vùng phong tỏa, khu vực nguy cơ rất cao (vùng đỏ) theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).
Đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án, giải quyết các thủ tục về thi hành án dân sự: Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở cơ quan, đơn vị yêu cầu giải quyết các thủ tục về thi hành án dân sự phải được cấp Thẻ xanh COVID. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chỉ được cấp Thẻ vàng COVID phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-coV-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền (có cập nhật thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu chung).
Giai đoạn 2 từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 15/01/2022. Giai đoạn này chỉ bố trí công chức, người lao động đã được cấp Thẻ xanh COVID làm việc trực tiếp tại trụ sở. Về số lượng người làm việc: bố trí tối đa2/3 tổng số công chức, người lao động làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị. Các đơn vị có nhu cầu bố trí quá 2/3 tổng số công chức, người lao động thì báo cáo để Cục THADStổng hợp báocáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét chấp thuận.
Đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án, giải quyết các thủ tục về thi hành án dân sự: Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở cơ quan, đơn vị yêu cầu giải quyết các thủ tục về thi hành án dân sự phải được cấp Thẻ xanh COVID. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chỉ được cấp Thẻ vàng COVID phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-coV-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền (có cập nhật thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu chung).
Giai đoạn 3: Sau ngày 15/01/2022, Bố trí toàn bộ công chức, người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở đã được cấp Thẻ xanh COVID, Thẻ vàng COVID (có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2) theo quy định bình thường mới.
Đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án, giải quyết các thủ tục về thi hành án dân sự: Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở cơ quan, đơn vị yêu cầu giải quyết các thủ tục về thi hành án dân sự phải được cấp Thẻ xanh COVID. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chỉ được cấp Thẻ vàng COVID phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-coV-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền (có cập nhật thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu chung).
Để việc thay đổi phương thức làm việc theo các giai đoạn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả. Cục trưởng Cục THADS yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các quận, huyện và thành phố Thủ Đức khẩn trương,nghiêm túc triển khai thực hiện văn bản này; trường hợp có khó khăn, vướng mắc phát sinh thì báo cáo để Cục THADS xem xét, hướng dẫn, giải quyết kịp thời.
Cẩm Tú