Tuyên Quang: Hội nghị tập huấn Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021

01/11/2021
Tuyên Quang: Hội nghị tập huấn Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021
Ngày 29/10, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có 90 đại biểu là đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thành phố; Lãnh đạo các tổ chức đại diện của doanh nghiệp; các tổ chức hành nghề công chứng; các tổ chức tín dụng, chi nhánh của các tổ chức tín dụng; một số doanh nghiệp, hợp tác xã; Ủy ban nhân dân một số xã, phường, thị trấn.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp giới thiệu các quy định của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; giải đáp 03 ý kiến vướng mắc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Hội nghị tập huấn đã giúp các đại biểu nắm được các quy định mới của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; đồng thời, được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại địa phương.
Trương Thị Lan