Thái Bình tổ chức Vòng chung khảo hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh năm 2021

17/10/2021
Thái Bình tổ chức Vòng chung khảo hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh năm 2021
Sáng 15/10 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Vòng chung khảo Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh năm 2021 với sự tham gia của 05 thí sinh xuất sắc được lựa chọn.
Vòng chung khảo cuộc thi có 02 phần gồm Soạn đề cương và thi Thuyết trình. Nội dung thi là các chuyên đề về Nghị quyết Đại hội Đảng khoá XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong đó khuyến khích các thí sinh liên hệ thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị mình công tác, sinh sống.
Hội thi nhằm tuyên truyền nội dung các Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, lan tỏa quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời góp phần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo cáo viên, tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy về vai trò, vị trí của báo cáo viên trong công tác tuyên truyền để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị./.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam