UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020

10/01/2020
UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020
Chiều ngày 08/01/2020, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp và công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020. Đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và đồng chí Đặng Văn Đào, Giám đốc Sở Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có hơn 90 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các ngành Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Công an tỉnh, Tòa án, Viện Kiểm sát, Cục Thi hành án dân sự, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội công chứng tỉnh; các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND 18 huyện, thị xã, thành phố. Về phía ngành Tư pháp, có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp và lãnh đạo các Phòng Tư pháp địa phương.
 
Sau khi nghe đồng chí Bùi Xuân Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp thông qua Báo cáo kết quả công tác tư pháp, kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2019, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, hô tịch, công chứng…
Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Trần Văn Tân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà toàn ngành tư pháp của tỉnh đã đạt được trong năm 2019 đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020 nhằm đưa công tác PBGDPL nói riêng, công tác tư pháp nói chung của tỉnh đi vào chiều sâu, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
Nhân Hội nghị này, đồng chí Trần Văn Tân đã trao tặng Cờ thi đua ngành tư pháp cho tập thể Sở Tư pháp Quảng Nam và trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 tập thể Phòng Tư pháp huyện Quế Sơn và Phòng Tư pháp huyện Phước Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua ngành tư pháp các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh năm 2019./.
Hạ Trương