Đồng Nai: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

06/01/2020
Đồng Nai: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến
Đó là nội dung chỉ đạo của đồng chí Võ Thị Xuân Đào – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tại Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 diễn ra chiều ngày 31/12/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai.
Hội nghị do Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Công đoàn cơ sở cơ quan tổ chức. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Thị Xuân Đào - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Ngô Văn Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Lê Triết Như Vũ – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động.
Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2019; báo cáo công khai tài chính và thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 của Sở Tư pháp. Tại Hội nghị, công chức, viên chức đã thảo luận sôi nổi về các vấn đề khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, góp ý xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, trao đổi ý kiến về dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.
 
Trên cơ sở những ý kiến đóng góp, thảo luận tại Hội nghị, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết, trong đó xác định năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là việc đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của ngành Tư pháp; Sở Tư pháp cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chính đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức, viên chức và người lao động; Tuyên truyền sâu rộng trong công chức, viên chức và người lao động về các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Sở; Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2020 theo Chương trình của Bộ Tư pháp và Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh trong đó tập trung nâng cao hiệu quả công tác thẩm định và góp ý văn bản, tăng cường quản lý hiệu quả các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành cũng như công tác chuyên môn, đặc biệt là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Thị Xuân Đào – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao sự nổ lực, trách nhiệm của tập thể công chức, viên chức trong năm 2019 với những kết quả tích cực trong công tác chuyên môn, được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Tư pháp năm 2020. Đồng chí yêu cầu mỗi công chức, viên chức người lao động ngành Tư pháp phải tiếp tục đổi mới lề lối làm việc; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đạo đức công vụ, xây dựng các điển hình tiên tiến; Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW; tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng văn bản pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực bổ trợ tư pháp đặc biệt là quản lý hiệu quả các tổ chức hành nghề công chứng; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác, đưa lĩnh vực công tác tư pháp thực sự đến gần, phục vụ tốt hơn yêu cầu của nhân dân. Tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức ngành Tư pháp Đồng Nai quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020.
Cũng tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp đã trao Giấy khen cho 01 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.
Đồng Hoa – Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai