Nghệ An: Tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật xử lý vi phạm hành chính

04/11/2019
Nghệ An: Tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật xử lý vi phạm  hành chính
Từ ngày 01-04/11, Sở Tư pháp Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính cho chủ tịch UBND cấp xã và cán bộ tham mưu xử lý vi phạm hành chính của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉn. Đồng chí Hoàng Quốc Hào, Giám đốc sở Tư pháp Nghệ An dự và khai mạc hội nghị
Tại Hội nghị, các báo cáo viên cấp tỉnh đã truyền đạt một số nội dung của 4 chuyên đề gồm: Kỹ năng xác định hành vi vi phạm hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính; Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử phạt và ký năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; Kỹ năng ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và Kỹ năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính. Ngoài ra, các học viên còn được thông qua một số nội dung cơ bản của Nghị định số 97 ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. 
Hội nghị đã giúp cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng thêm những kiến thức cơ bản, giúp cho việc giải quyết, xử lý các vi phạm hành chính được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đấu tranh phòng, chống và xử lý có hiệu quả đối với các vi phạm hành chính trong giai đoạn hiện nay. 
Nguyễn Quế Anh – Sở Tư pháp Nghệ An