Tọa đàm “Thực tiễn thi hành pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

01/11/2019
Tọa đàm “Thực tiễn thi hành pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái”.
Ngày 31/10, Sở Tư pháp Nghệ An phối hợp với Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp tổ chức buổi tọa đàm “Thực tiễn thi hành pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Thị Quế Anh , Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Lê Thị Vân Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.
Tham dự buổi tọa đàm  còn có các thành viên trong Đoàn Khảo sát của Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, cán bộ dự án UNWOMEN;  đại diện các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể: Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Lao động -Thương binh và Xã hội; Văn hóa; Thể Thao và Du lịch; Hội liên hiệp phụ nữ, tỉnh Đoàn; Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh; phòng Tư pháp UBND một số huyện ; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng QLXLVPHC và TDTHPL, Lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp; Đại diện lãnh đạo một số  phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Thị Vân Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp nhấn mạnh: Xâm hại tình dục đang là vấn nạn chung gây bức xúc trong toàn xã hội, hậu quả, tác hại mà các nạn nhân gánh chịu là những tổn thất vô cùng to lớn không chỉ về sức khỏe, thể chất, tinh thần mà còn làm giảm khả năng lao động, học tập, hòa nhập xã hội. Vì vậy buổi tọa đàm với mục đích tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật liên quan nhằm hoàn thiện báo cáo về nghiên cứu đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến xâm hại tình dục đối với  phụ nữ và trẻ em gái.
 Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An tình hình tội phạm xâm hại tình dục mặc dù được kìm giữ nhưng còn tiềm ẩn phức tạp và ở mức độ đáng báo động, nhất là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Theo báo cáo của Công an 21 đơn vị địa phương, từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/9/2019 trên địa bàn toàn tỉnh phát hiện xảy ra 5282 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, nhóm tội phạm liên quan xâm hại tình dục phát hiện xảy ra 130 vụ (chiếm tỷ lệ 2,46%). Tính từ đầu năm 2019 đến nay toàn tỉnh xảy ra 30 vụ xâm hại tình dục trẻ em, tăng gấp đôi so với năm 2018, gồm 5 vụ hiếp dâm, 10 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 2 vụ cưỡng dâm, 5 vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi, 8 vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.
Tại Hội nghị, các đại biểu đưa ra nhiều vấn đề tồn tại như: còn một số bất cập trong công tác phối hợp, vận dụng pháp luật của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái. Công tác tuyên truyền pháp luật tại địa phương, đặc biệt là các luật liên quan đến vấn đề của phụ nữ và trẻ em chưa được thực hiện thường xuyên. Sự tác động của các phương tiện thông tin truyền thông còn nhiều vấn đề tiêu cực và hạn chế. Hệ thống phát luật liên quan đến phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn nhiều khoảng trống, bỏ ngỏ...
Các đại biểu cũng đã thảo luận và kiến nghị nhiều giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật, nhằm đấu tranh với nạn nhân xâm hại tình dục và bảo vệ nạn nhân bị xâm hại tình dục như: thực hiện tốt công tác giám sát thực thi pháp luật, đặc biệt các luật liên quan vấn đề của phụ nữ và trẻ em. Phối hợp các cơ quan, đơn vị để xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt trong việc giải quyết các vụ xâm hại tình dục, bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái; tiếp tục xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thành lập và hoạt động của hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Tổ chức các loại hình dịch vụ bảo vệ phụ nữ, trẻ em ở các địa phương…
Kết luận buổi tọa đàm,  Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp Lê Thị Vân Anh ghi nhận các kiến nghị đề xuất của địa phương báo cáo lãnh đạo Bộ Tư pháp để tổng hợp nhằm hoàn thiện báo cáo về nghiên cứu đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến xâm hại tình dục đối với   phụ nữ và trẻ em gái.
Nguyễn Thị Quế Anh- Sở Tư pháp Nghệ An