Bình Định: Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020

30/12/2019
Bình Định: Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020
Ngày 27/12, đồng chí Nguyễn Phi Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020
Trong năm 2019, công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư pháp ngày càng chặt chẽ; hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh ban hành 578 văn bản; thực hiện thẩm định 167 dự thảo văn bản QPPL; góp ý 124 dự thảo văn bản. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm, như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Giao thông đường bộ; Luật Đất đai; Luật Khiếu nại, tố cáo… Ngoài ra, công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước; quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính... có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến tích cực; phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của tổ chức và công dân.
Năm 2020, Sở Tư pháp cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các chương trình trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ban hành kịp thời, đúng tiến độ các văn bản QPPL và một số văn bản hành chính khác; tham gia góp ý, thẩm định kịp thời các văn bản QPPL do các cấp, các ngành đề nghị. Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được của cơ quan tư pháp trong năm 2019, đồng thời chia sẽ những khó khăn của tư pháp tỉnh. Năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tạo tiền đề cho việc phát triển công tác tư pháp trong các năm tiếp theo.
Nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp, Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam; đồng thời tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác công tác tư pháp năm 2019.
B.H