Sở tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai công tác tư pháp năm 2020

09/01/2020
Sở tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai công tác tư pháp năm 2020
Sáng 09/010, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Lê Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan; Lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế; Lãnh đạo Sở, các Trưởng, Phó phòng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Công tác tư pháp năm 2019 đã được tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên rà soát, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, trong đó, chú trọng công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, nhất là các phần mềm dùng chung của tỉnh và phần mềm chuyên ngành của Bộ Tư pháp. Chính nhờ sự phối hợp tích cực của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, trong năm 2019 Sở Tư pháp tiếp tục xếp hạng A (tăng 09 bậc so với năm 2018); chỉ số cải cách hành chính tiếp tục tăng 3 bậc, xếp vị trí thứ 4/21; kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị xếp vị trí thứ 3/21 các Sở, ngành.
Trao đổi, thảo luận tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến bao quát trên hầu hết các lĩnh vực công tác của ngành; trong đó tập trung vào giải pháp trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tại địa phương; hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2019; những khó khăn, vướng mắc trong đăng ký hộ tịch, kết hôn có yếu tố nước ngoài và một số vấn đề cần quan tâm qua công tác thanh tra chuyên ngành về hộ tịch, chứng thực tại địa bàn tỉnh.

Trong năm 2020, tư pháp Thừa Thiên Huế sẽ tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tham mưu giúp HĐND, UBND các cấp hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL gắn với tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước; nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ các cơ quan tư pháp các cấp trong tham mưu giải quyết các vấn đề pháp chế và tư pháp tại địa phương...
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp cho 01 tập thể, 02 cá nhân trong phong trào thi đua chuyên đề năm 2019; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 18 cá nhân có đóng góp cho ngành tư pháp; công bố và trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 10 tập thể, 09 cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến GDPL, nâng bao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” và Giấy khen của Giám đốc Sở cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

  Thiên An