UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020

07/01/2020
UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020
Sáng ngày 07/01, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần đã dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị còn có đồng chí Huỳnh Thị Lệ Thủy, Phó Cục Trưởng Cục Công tác Phía Nam - Bộ Tư pháp; các đồng chí Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, các sở ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Công chứng viên tỉnh. Về phía Sở Tư pháp có Phó Giám đốc phục trách, điều hành Phan Thị Mỹ Dung, các Phó Giám đốc Sở và Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở. Tại điểm cầu các địa phương có Chủ tịch UBND cấp huyện chủ trì, cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã tham dự.
Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019, đồng chí Phan Thị Mỹ Dung nhận định: Trong năm 2019, tư pháp Long An đã nỗ lực hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch do UBND tỉnh và Bộ Tư pháp đề ra; đồng thời, hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ phát sinh do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, với một số kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND ngày càng được tăng cường về chất lượng và phù hợp với thực tiễn, khả thi; phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp UBND cùng cấp tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án có vướng mắc kéo dài; việc đăng ký và quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài do cấp huyện thực hiện đã đi vào nề nếp; công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực tư pháp đạt kết quả tích cực...
Bên cạnh các kết quả nêu trên, công tác tư pháp trong năm qua vẫn có một số hạn chế cần lưu ý khắc phục trong thời gian tới như: vai trò, vị trí của công chức pháp chế ở một số sở, ngành chưa được quan tâm phát huy; việc phối hợp tham mưu, đề xuất xử lý văn bản trái pháp luật chưa được kịp thời; nội dung PBGDPL ở cơ sở đôi lúc chưa sát với từng nhóm đối tượng, chưa gắn với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; Việc quản lý một số hoạt động bổ trợ tư pháp còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nhưng chưa có cơ chế pháp lý quản lý hiệu quả.
Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Lệ Thủy, Phó Cục Trưởng Cục Công tác Phía Nam - Bộ Tư pháp và lãnh đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện thống nhất cao với kết quả công tác tư pháp năm 2019, đồng thời cũng phân tích và kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực: Văn bản QPPL, PBGDPL, xử lý vi phạm hành chính, đấu giá tài sản, hộ tịch, chứng thực….
Đồng tình với các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, kết quả công tác tư pháp năm 2019 mà toàn Ngành đã đạt được, đặc biệt là chúc mừng Sở Tư pháp Long An tiếp tục được Bộ Tư pháp xếp hạng A và tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp”. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần đề nghị các cơ quan tư pháp tỉnh thực hiện tốt 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Kế hoạch công tác tư pháp tỉnh Long An năm 2020, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành;  cụ thể hóa nội dung, chương trình công tác thành các tiêu chí thi đua, chú trọng về chất lượng; ba, tiếp tục phát huy hiệu quả, chất lượng việc tham gia tư vấn pháp lý, tham mưu UBND tỉnh trong giải quyết, tháo gỡ vướng mắc theo chỉ đạo, phân công; tăng cường phối hợp thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và sắp xếp, kiện toàn cán bộ làm công tác pháp chế; bố trí, hỗ trợ kinh phí và đầu tư về cơ sở vật chất đồng bộ để bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp...