Sở Tư pháp Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ năm 2020

07/01/2020
Sở Tư pháp Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ năm 2020
Sáng ngày 03/01, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Công chứng viên; trưởng phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Sở Tư pháp
Năm 2019, tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác tư pháp, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Trong đó, nổi bật là công tác xây dựng văn bản, tham mưu có hiệu quả công tác tham gia ý kiến, thẩm định văn bản của HĐND, UBND tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được triển khai đầy đủ, kịp thời các luật mới được Quốc hội thông qua. Thực hiện có hiệu quả quy định về đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần công nhận xã đạt chuẩn NTM bảo đảm thời gian. Đặc biệt, Sở đã triển khai có hiệu quả Luật đấu giá tài sản, hoạt động bán đấu giá, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất. Công tác trợ giúp pháp lý có nhiều chuyển biến, tỷ lệ vụ việc tham gia tố tụng ngày càng cao...
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Sở Tư pháp đề ra các nội dung và các nhóm giải pháp như: Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có tính khả thi cao, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương và chương trình công tác của ngành. Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc; tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc và thực hiện nhiệm vụ…
Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị, trong đó phản ánh thêm những vướng mắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với tư pháp cơ sở; đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ.
Năm 2019, Sở có 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”. Có 19 tập thể, 60 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp vì đã thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2019.