Sở Tư pháp Lai Châu: Triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020

09/01/2020
Sở Tư pháp Lai Châu: Triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020
Trong không khí hứng khởi đầu năm mới, chiều ngày 08/01, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Trung tâm Pháp y tỉnh, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Đồng chí Lê Thanh Hải – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.
Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Tư pháp, tư pháp Lai Châu đã chủ động, tích cực triển khai, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật: Công tác xây dựng, thẩm định, tham gia ý kiến, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng ngày được nâng cao; hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai tích cực, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được thực hiện không ngừng nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh. Công tác hành chính, bổ trợ tư pháp ngày càng được tăng cường, nền nếp; công tác xây dựng Ngành được quan tâm thực hiện, tổ chức bộ máy, cán bộ được xây dựng, sắp xếp tinh gọn, hiệu quả.
Tại Hội nghị, các đại biểu cùng nhau trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Nhân dịp tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Sở Tư pháp đã công bố và trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.
Phát biểu tổng kết Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Lê Thanh Hải đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác tư pháp năm 2019; đồng thời đề nghị công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị  tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá đẩy mạnh triển khai, thực hiện tốt công tác tư pháp năm 2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Đình Tứ