Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và chương trình công tác tư pháp năm 2007 13/02/2007

Thực hiện Chỉ thị số 01/2007/CT-BTP ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp “ Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007”; trên tinh thần Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu “ Về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế họach phát triển kinh tế- xã hội năm 2007”, Sở Tư pháp đã xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2007, trong đó có những mục tiêu trọng tâm như sau:

Người có công, người nghèo, đối tượng chính sách được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước 09/02/2007

Đây là tâm điểm của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2007 được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tập trung phổ biến cho các chuyên viên, cán bộ tư pháp, cộng tác viên TGPL, luật sư... tại cuộc họp triển khai công tác TGPL năm 2007 của thành phố diễn ra hôm qua (8-2).

9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp Cà Mau năm 2007 08/02/2007

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2006, căn cứ Chỉ thị số 01 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong Chương trình công tác năm 2007 của mình, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Kế hoạch công tác năm 2007 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai 07/02/2007

Ngày 06-02-2007 Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 29-01-2007 của Sở Tư pháp Gia Lai. Theo đó, năm 2007 ngành Tư pháp tỉnh Gia Lai tập trung triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Sở Tư pháp Quảng Ngãi ban hành Chương trình công tác năm 2007 06/02/2007

Ngày 06/02/2007, Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ngãi ký Quyết định số 09/QĐ-STP ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2007. Theo đó, các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Chương trình công tác của Sở chủ động triển khai ở đơn vị mình với những nhiệm vụ chủ yếu như:

Ông Fabio Scarponi, Trưởng đại diện Hiệp hội Con nuôi nước ngoài (F&M) làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về những vấn đề nuôi con nuôi. 05/02/2007

Ngày 3-2, Ông Fabio Scarponi, Trưởng đại diện Hiệp hội Con nuôi nước ngoài (F&M) tại Việt Nam có buổi làm việc bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về những hoạt động liên quan đến vấn đề con nuôi. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở LĐ,TB và XH, UBND TP. Quy Nhơn.

Tỉnh Cà Mau: Năm 2007 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí 02/02/2007

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2006 tỉnh Cà Mau đã có nhiều hoạt động thiết thực triển khai thực hiện. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực này góp phần quan trọng và là tiền đề cho địa phương triển khai thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2007.

Quảng Ngãi: Ban hành quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 02/02/2007

Để đảm bảo việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt hiệu quả và có sự thống nhất về trình tự, thủ tục, qua đó nâng cao chất lượng và đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp cũng như sự thống nhất trong hệ thống pháp luật của văn bản quy phạm pháp luật, ngày 19/01/2007, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.