Bình Định: Hoà giải thành mỗi vụ được hưởng thù lao 70.000 đồng. 02/02/2007

Ngày 30.1.2007, Liên ngành Sở Tư pháp và Sở Tài chính vừa có văn bản số 142/HDLS-STC-STP về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 08.02.2006 của UBND tỉnh Bình Định

Bình Định: Phòng công chứng số 3 chính thức hoạt động 02/02/2007

Ngày 5.2.2007, Phòng Công chứng số 3 chính thức đi vào hoạt động. Theo đó, Phòng Công chứng số 3 được UBND tỉnh Bình Định cho phép thành lập theo Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 21/6/2006, và là đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp.

Ngành Tư pháp Cà Mau: Năm 2007 tiếp tục đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở 02/02/2007

Để tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động hoà giải ở cơ sở, ngày 01/02/2007 Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau có Công văn số 77/STP-PBGDPL chỉ đạo Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố có kế hoạch thực hiện bảo đảm tổ chức tập huấn cho 100% tổ viên tổ hoà giải ở cơ sở.

Khánh Hoà: chứng thực bản sao giấy tờ bằng tiếng Việt 02/02/2007

Bắt đầu từ ngày 2/ 2, UBND xã, phường, thị trấn ( gọi tắt là cấp xã) của tỉnh Khánh Hoà sẽ thực hiện chức năng chứng thực bản sao giấy tờ bằng tiếng Việt cho mọi công dân, tổ chức đang cư trú trên địa bàn địa phương mình. Được biết, Khánh Hoà là địa phương thứ 2 trong cả nước (sau thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện thí điểm công tác này ở cấp xã.

Đoàn luật sư Đà Nẵng tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Luật sư 02/02/2007

Hiện nay, tổng số luật sư của Đoàn Luật sư Đà Nẵng có 31 luật sư chính thức và 36 luật sư tập sự. Như vậy, công tác phát triển luật sư của Đoàn Luật sư đà Nẵng qua 5 năm thực hiện Pháp lệnh Luật sư đã tăng lên đáng kể, gấp 2 lần so với 12 năm trước, hướng phấn đấu đến năm 2010 của Đoàn là bảo đảm phát triển đủ chỉ tiêu 200 luật sư.

Kết quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Đà Nẵng năm 2006 01/02/2007

Năm 2006, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành 127 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có: 113 Quyết định và 14 Chỉ thị. HĐND, UBND 07 quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng đã ban hành 158 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 105 văn bản của UBND (gồm 99 Quyết định, 06 Chỉ thị) và 53 Nghị quyết của HĐND để thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn các quận, huyện.

Kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Đà Nẵng năm 2006 01/02/2007

Nhìn chung, so với năm 2005, tỷ lệ văn bản quy phạm pháp luật vi phạm về hình thức giảm đáng kể. Tuy nhiên, một số văn bản vẫn còn nhiều hạn chế về ngôn ngữ, cách diễn đạt, chưa phù hợp với văn phong của văn bản quy phạm pháp luật, ảnh hưởng đến chất lượng nội dung dự thảo

Hà Tây: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật 01/02/2007

Sau 3 năm, thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân” và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác PBGDPL, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây đã có nhiều chuyển biến tích cực về công tác này.