Tư pháp Đà Nẵng, một năm nhìn lại 20/11/2006

Sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và 03 nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố Đà Nẵng giao, ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành như sau:

Đăng ký khai sinh lưu động, hình thức cần nhân rộng ở các huyện miền núi và hải đảo 20/11/2006

Đăng ký khai sinh là một trong những quyền cơ bản đầu tiên của trẻ em, đối với Quảng Ngãi thì công tác đăng ký khai sinh cho trẻ em thời gian qua được UBND các cấp quan tâm, đội ngũ cán bộ Tư pháp hộ tịch được đào tạo Trung cấp Luật và bồi dưỡng về nghiệp vụ đăng ký hộ tịch nên hàng năm tỷ lệ đăng ký khai sinh cho trẻ em trong toàn tỉnh tăng lên

Sở Tư pháp Ninh Bình: Hoàn thành dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW. 18/11/2006

Thực hiện công văn số 333-CV/NCTW ngày 17/10/2006 của Ban Nội chính Trung ương về việc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Sở Tư pháp Ninh Bình vừa phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy hoàn thành dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số: 32-CT/TW trình Ban thường vụ Tỉnh ủy với những nội dung chủ yếu sau:

Lai châu mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cấp xã cho cán bộ, công chức cấp xã của huyện Mường tè và Sìn hồ 17/11/2006

Thực hiện Quyết định số 353/2006/QĐ - UBND ngày 30/3/2006 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn đến năm 2010, ngày 28/9/2006 UBND tỉnh Lai châu ban hành Quyết định số 1327/QĐ - UBND về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cho cán bộ, công chức cấp xã của huyện Mường Tè và huyện Sìn Hồ, đây là hai trong số các huyện khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu, đa số cán bộ làm công tác tư pháp xã chưa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về tư pháp.

Ninh Bình: Liên ngành Viện kiểm sát, Tòa án, Công an, Tư pháp, Đoàn Luật sư ký kết Quy chế phối hợp về công tác Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 17/11/2006

Để tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và Đoàn Luật sư tỉnh với Sở Tư pháp về hoạt động trợ giúp pháp lý nói chung, tạo thuận lợi cho Luật sư trong việc tham gia các hoạt động tố tụng ngay từ giai đoạn đầu theo đúng quy định của pháp luật, giúp các đối tượng thuộc diện được hưởng “Bào chữa miễn phí” bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Những khởi sắc đáng ghi nhận trong công tác ở Sở Tư pháp Thừa Thiên - Huế năm 2006 17/11/2006

Là tỉnh miền duyên hải thuộc khu vực Bắc Trung bộ, Thừa Thiên - Huế có địa hình tự nhiên khá thuận lợi trong việc giao thương với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2006, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã không ngừng phấn đấu, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, giành được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành Tư pháp nơi đây.

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Chính phủ: Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Bình định 16/11/2006

Trong hai ngày 15,16/11/2006, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Chính Phủ do đồng chí Trần Quốc Thuận, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Bình Định.