Đoàn luật sư Đà Nẵng tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Luật sư 02/02/2007

Hiện nay, tổng số luật sư của Đoàn Luật sư Đà Nẵng có 31 luật sư chính thức và 36 luật sư tập sự. Như vậy, công tác phát triển luật sư của Đoàn Luật sư đà Nẵng qua 5 năm thực hiện Pháp lệnh Luật sư đã tăng lên đáng kể, gấp 2 lần so với 12 năm trước, hướng phấn đấu đến năm 2010 của Đoàn là bảo đảm phát triển đủ chỉ tiêu 200 luật sư.

Kết quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Đà Nẵng năm 2006 01/02/2007

Năm 2006, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành 127 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có: 113 Quyết định và 14 Chỉ thị. HĐND, UBND 07 quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng đã ban hành 158 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 105 văn bản của UBND (gồm 99 Quyết định, 06 Chỉ thị) và 53 Nghị quyết của HĐND để thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn các quận, huyện.

Kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Đà Nẵng năm 2006 01/02/2007

Nhìn chung, so với năm 2005, tỷ lệ văn bản quy phạm pháp luật vi phạm về hình thức giảm đáng kể. Tuy nhiên, một số văn bản vẫn còn nhiều hạn chế về ngôn ngữ, cách diễn đạt, chưa phù hợp với văn phong của văn bản quy phạm pháp luật, ảnh hưởng đến chất lượng nội dung dự thảo

Hà Tây: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật 01/02/2007

Sau 3 năm, thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân” và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác PBGDPL, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây đã có nhiều chuyển biến tích cực về công tác này.

Cà Mau: Tăng cường chỉ đạo thực hiện cải cách tư pháp là một nhiệm vụ trọng tâm năm 2007 01/02/2007

Năm 2006 được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cơ quan tư pháp trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện có kết quả nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị trên nhiều mặt.

Đà Nẵng hướng dẫn thống nhất thủ tục và biểu mẫu thừa kế quyền sử dụng đất trong trường hợp tài sản để lại thừa kế không có các loại giấy tờ theo quy định 29/01/2007

Nhằm chấm dứt tình trạng áp dụng không thống nhất ở các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về thủ tục và biểu mẫu thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người sử dụng đất đã chết mà nhà, đất để lại thừa kế không có các loại giấy tờ theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi: Phân cấp mạnh quản lý cán bộ, công chức, viên chức 29/01/2007

Trong nhiều năm qua, vấn đề cải cách hành chính luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quan tâm và thực hiện sát sao.

An Nhơn(Bình Định): Tổ chức hội thi hộ tịch của cán bộ cấp xã 29/01/2007

Tối ngày 25.1.2007, tại xã Nhơn Phong, UBND huyện An Nhơn tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về hộ tịch tại cụm 1 cho 4 cán bộ là thành viên Ban Tư pháp của 3 xã Nhơn Phong, Nhơn Hạnh và Nhơn. Hội thi được tổ chức bằng hình thức sân khấu hoá, 3 xã tham dự hội thi phải trải qua 4 phần thi: phần thi tự giới thiệu, thi klến thức pháp pháp luật về hộ tịch, xử lý tình huống, và tiểu phầm. Nội dung hội thi các xã tham dự hội thi tìm hiểu Nghị định 158 về đăng ký và quản lý hộ tịch, Nghị định 76 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp.