Bình Định: Bồi dưỡng kỷ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật theo Đề án 4-CT 212 15/01/2007

Trong khuôn khổ các hoạt động chỉ đạo điểm thực hiện Đề án thứ 4 “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn”, Bình Định là một trong 15 tỉnh, thành trong cả nước được Ban điều hành Đề án TW chọn điểm để chỉ đạo thực hiện

Quảng Ngãi: Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật 15/01/2007

Những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, kịp thời phổ biến, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ và nhân dân, qua đó góp phần vào việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Cà mau: Công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài 12/01/2007

Trong năm 2006, Sở Tư pháp Cà Mau đã tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau; nhờ áp dụng cơ chế "một cửa" nên hầu hết các hồ sơ của đương sự đều giải quyết nhanh, đúng thời gian luật định, không để tồn đọng hoặc quá thời gian luật định.

Quảng Ngãi: Hoạt động kiểm tra việc ban hành văn bản pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2006 09/01/2007

Như chúng ta đã biết Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua năm 1996 và sửa đổi, bổ sung năm 2002 là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo chuyển biến căn bản trong hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Những đổi mới trong quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản ở tỉnh Quảng Ngãi 09/01/2007

Nhìn vào hoạt động hiện nay của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi có thể thấy những thay đổi đang diễn ra và sự thay đổi này sẽ khởi đầu cho một sự đổi mới trong hoạt động bán đấu giá tài sản (BĐGTS) trên địa bàn tỉnh

Tuyên Quang: Trên 23.000 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia thi tìm hiểu pháp luật 09/01/2007

Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh phát động Hội thi “Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Tuyên Quang tìm hiểu pháp luật”. Hội thi được tổ chức ở 3 cấp công đoàn: Cấp công đoàn cơ sở, cấp huyện, thị, công đoàn ngành và cấp tỉnh. Nội dung Hội thi tập trung tìm hiểu các quy định của pháp luật về: cán bộ, công chức, phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; bảo hiểm xã hội; giao thông đường bộ; lao động.