Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ 2003 đến nay 13/11/2006

Ngày 05/10/2006 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Chính Phủ do đồng chí Nguyễn Thế Doanh - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn đã về kiểm tra tại tỉnh Hà Nam việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến 2007 và Quyết định 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến 2010.

Hà Nội: Hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý về Luật Nhà ở cho gần 300 cán bộ tư pháp 13/11/2006

Ngày 10/11, Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức giới thiệu, tuyên truyền và hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý (TGPL) cho gần 300 cán bộ tư pháp cơ sở, luật sư, cộng tác viên TGPL về những nội dung cơ bản trong Luật Nhà ởNghị định số 90/2006/NĐ-CP ban hành ngày 6/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Hà nội: Từ liêm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 10/11/2006

Trong thời gian qua Hội đồng PBGDPL đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng người dân. Đồng thời ngành Tư pháp cũng củng cố hệ thống hoà giải ở cơ sở góp phần quan trọng trong việc giải quyết những mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ nhân dân, góp phần ổn định chính trị giữ gìn trật tự trị an, làm giảm khiếu kiện vượt cấp đông người.

Ninh Bình: Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao thị xã Tam Điệp: Phổ biến các quy định về kinh doanh dịch vụ văn hoá cho các hộ kinh doanh dịch vụ Karaoke. 09/11/2006

Qua khảo sát và kiểm tra hoạt động của các hộ kinh doanh dịch vụ có điều kiện (Karaoke ) trên địa bàn thị xã Tam Điệp, kết quả cho thấy có duy nhất 01 hộ ( trong số 24 hộ ) có giấy phép kinh doanh còn thời hạn sử dụng. Để chấn chỉnh các hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá trong đó có kinh doanh Karaoke, ngày 02/11/2006 Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao thị xã đã tổ chức hội nghị giới thiệu các văn bản pháp luật cho đại diện các hộ đang kinh doanh Karaoke trên địa bàn.

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn cho Cộng tác viên 09/11/2006

Trong hai ngày 9-10/11/2006, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho 61 Cộng tác viên của Trung tâm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Năm 2006 tỷ lệ hoà giải thành ở thành phố Đà Nẵng đạt 85,27% 09/11/2006

Năm 2006, mặc dù có những biến động và xáo trộn về chia tách địa giới hành chính ở các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhưng Tư pháp các quận, huyện đã tập trung cho việc xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức hoà giải ở cơ sở. Công tác này đặc biệt được các quận, huyện chú trọng.

Hà tây: Tập huấn pháp luật cho gần 200 cán bộ chủ chốt cơ sở 07/11/2006

Vừa qua, UBND huyện Ba Vì đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 200 cán bộ gồm các thành viên Hội đồng phối hợp công tác TTPBGDPL huyện, lãnh đạo HĐND, UBND, cán bộ tư pháp, văn phòng, tuyên truyền viên pháp luật của 32 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Hà Nam: Tổ chức hôi thi tuyên truyền viên Luật Bảo hiểm xã hội lần thứ nhất 06/11/2006

Với 11 chương 141 điều Luật BHXH quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội