Hà nội: Công tác điều tra truy tố, xét xử 10 tháng đầu năm 2006 theo tinh thần cải cách Tư pháp mà Nghị quyết 49 đề ra ở Từ liêm 24/11/2006

Mặc dù tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội có nhiều diễn biến phức tạp mới, những mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng nhân dân, tội phạm hình sự, ma tuý, kinh tế đều có dấu hiệu phức tạp ... vì vậy lực lượng cán bộ làm công tác Tư pháp từ Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án , Tư pháp -Thi hành án đều phải giải quyết một khối lượng công việc lớn phức tạp hơn với tình hình đội ngũ cán bộ và điều kiện làm việc hiện có.

Tiền Giang tổ chức hội nghị tập huấn công tác hoà giải năm 2006 24/11/2006

Thực hiện Kế hoạch tổng thể "Nâng cao năng lực phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hoà giải ở cơ sở" năm 2006 đã được phê duyệt, trong các ngày 26/9/2006 đến ngày 03/11/2006 được sự hỗ trợ của Dự án VIE/02/015 về thực thi chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, Sở Tư pháp Tiền Giang tổ chức 16 đợt tập huấn nghiệp vụ hoà giải cho 5256 hoà giải viên ở cơ sở.

Cà Mau: Tích cực triển khai phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 24/11/2006

Thực hiện các chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, từ đầu năm 2006 đến nay các ngành các cấp trong tỉnh đã trung triển khai phổ biến bằng nhiều hình thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh tìm hiểu về Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu các quy định về tổ chức, hoạt động của ngành Tư pháp 22/11/2006

Thực hiện Kế hoạch số 1463/KH-STP, ngày 18 tháng 11 năm 2006 vừa qua, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công cuộc thi Tìm hiểu các quy định về tổ chức, hoạt động của ngành Tư pháp.

Quảng ngãi hoàn thành công tác kiểm tra văn bản năm 2006 22/11/2006

Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2006 tại HĐND và UBND sáu huyện (Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 27/01/2006) và giao Sở Tư pháp Quảng Ngãi triển khai thực hiện. Đến đầu tháng 11/2006, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành và kết thúc việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2006 đối với cấp huyện.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Tư pháp của Huyện Tư Liêm 20/11/2006

Thực hiện tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ chính trị, Huyện uỷ Từ Liêm đã chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan Tư pháp của huyện đảm bảo tốt, giao ban thường xuyên hàng tháng, quý theo lịch công tác của Huyện uỷ do Thường trực Huyện uỷ chỉ đạo.

Tư pháp Đà Nẵng, một năm nhìn lại 20/11/2006

Sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và 03 nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố Đà Nẵng giao, ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành như sau:

Đăng ký khai sinh lưu động, hình thức cần nhân rộng ở các huyện miền núi và hải đảo 20/11/2006

Đăng ký khai sinh là một trong những quyền cơ bản đầu tiên của trẻ em, đối với Quảng Ngãi thì công tác đăng ký khai sinh cho trẻ em thời gian qua được UBND các cấp quan tâm, đội ngũ cán bộ Tư pháp hộ tịch được đào tạo Trung cấp Luật và bồi dưỡng về nghiệp vụ đăng ký hộ tịch nên hàng năm tỷ lệ đăng ký khai sinh cho trẻ em trong toàn tỉnh tăng lên