Tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở Hòa Bình 01/03/2007

Ðêm ở vùng cao, cái lạnh đến sớm hơn, nhưng hàng trăm người dân xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình vẫn tập trung khá đông để dự đêm giao lưu văn nghệ lồng ghép truyền thông kiến thức dân số. Trong những tiểu phẩm ngắn, người xem được truyền tải những thông điệp pháp luật, rằng "dù gái hay trai, chỉ hai là đủ".

Mộ Đức, điểm sáng trong công tác hòa giải năm 2006 28/02/2007

Mộ Đức là một huyện đồng bằng, nằm ở Đông - Nam tỉnh Quảng Ngãi với tổng diện tích tự nhiên là 212,23km2; dân số 144.230 người, toàn huyện có 13 đơn vị hành chính (12 xã và 1 thị trấn) được chia thành 69 thôn và tổ dân phố. Với đặc điểm là huyện thuần nông, hơn 80% dân số sinh sống ở khu vực nông nghiệp.

Thành phố Đà Nẵng quy định cụ thể việc xây dựng và ban hành VBQPPL của UBND Thành phố 28/02/2007

Ngày 06 tháng 02 năm 2007 vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố (kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND) sau một thời gian chuẩn bị, tham mưu của Sở Tư pháp.

Năm 2007, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Tư pháp Đà Nẵng 03 nhiệm vụ trọng tâm. 28/02/2007

Nhằm có căn cứ và tiêu chí quan trọng để UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, đánh giá kết quả thi đua của các Sở, ban ngành và UBND quận, huyện trong năm 2007, UBND thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định ban hành 03 nhiệm vụ trọng tâm cho các Sở, ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2007, trong đó giao Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Quảng Ngãi thành lập đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản 27/02/2007

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghị định 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, Sở Tư pháp Quảng Ngãi đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 24/01/2007 về việc công nhận đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản tỉnh Quảng Ngãi.

Bình Định: Hiệu quả từ việc thực hiện cơ chế một cửa ! 27/02/2007

Sở Tư pháp Bình Định là một trong những cơ quan được Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bình Định chọn điểm để triển khai thực hiện cơ chế một cửa trong việc giải quyết các công việc của công dân liên quan đến hộ tịch, công chứng,… Qua gần 3 năm triển khai và thực hiện tại các phòng chuyên môn, bước đầu mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Thanh Hoá: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý 27/02/2007

Tỉnh Thanh Hoá quyết định nhân rộng mô hình Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý (CLB TGPL) tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Trước mắt trong 6 tháng đầu năm 2007, tỉnh phấn đấu mỗi huyện, thị xã có từ 1 đến 2 CLBTGPL. Ông Lê Hữu Viên, Giám đốc Trung tâm TGPL Thanh Hóa cho biết, CLB TGPL là hình thức TGPL tại cơ sở trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng sự thật khách quan, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.