Ninh Bình: Thành lập Đội ngũ Cộng tác viên kiểm tra Văn bản Quy phạm pháp luật 06/03/2007

Ngày 26/2 vừa qua, Sở Tư pháp Ninh Bình đã ban hành Quyết định về việc thành lập đội ngũ Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Sở Tư pháp

Ninh Bình:Qua 1 năm thực hiện Dự án Hỗ trợ hệ thống trợ giúp pháp lý 06/03/2007

Những năm trở lại đây, hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) miễn phí ở Ninh Bình đã từng bứơc khẳng định được vị trí, vai trò chức năng và ý nghĩa xã hội của mình trong đời sống pháp luật của cộng đồng dân cư. Sự chỉ đạo từ tỉnh đến các huyện thị, xã phường, sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể đối với công tác trợ giúp pháp lý từng bước đã có những chuyển biến tích cực, niềm tin của người dân đối với cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý ngày càng được khẳng định. Cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý dường như đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân qua những đợt trợ giúp thực sự mang lại quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các đối tượng.

Sở Tư pháp Điện Biên xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2007 05/03/2007

Thực hiện Chỉ thị số 01/2007/CT- BTP ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007, chỉ đạo của HĐND- UBND tỉnh về thực hiện công tác tư pháp ở địa phương, với mục tiêu tập trung xây dựng ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên vững mạnh về tổ chức, tăng cường kỷ luật, trách nhiệm trong thực hiện công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của ngành nhằm thực hiện có hiệu quả cao các mục tiêu, nhiệm vụ tư pháp theo Chỉ thị số 01/2007/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và chỉ đạo của HĐND- UBND địa phương.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Ninh Thuận ban hành kế hoạch công tác TGPL năm 2007 02/03/2007

Để thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) được Quốc hội khóa XI kỳ họp khóa thứ 9 ngày 29 tháng 6 năm 2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Căn cứ Nghị quyết Chi bộ, Chương trình công tác năm 2007 của Sở Tư pháp, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngày 01/01/2007 Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Ninh Thuận ban hành kế hoạch số 01/KH-TGPL về công tác TGPL năm 2007 với các nội dung như sau:

Năm 2006, ngành Tư pháp An Giang triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp 02/03/2007

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2006 –2010; Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động cải cách tư pháp của ngành tại địa phương, Sở Tư pháp An Giang đã xây dựng Kế hoạch số 09/KH-TP ngày 10/03/2006 và tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.