Rà soát, tháo gỡ vướng mắc về pháp lý cho sản xuất, kinh doanh

10/07/2024
Rà soát, tháo gỡ vướng mắc về pháp lý cho sản xuất, kinh doanh
Ngày 10/7, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã nghe với các đơn vị báo cáo về các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc về pháp lý cho sản xuất, kinh doanh để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan (trên cơ sở rà soát Nghị quyết đặc thù của các tỉnh và Luật Thủ đô).
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Anh Đức, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Vụ đã rà soát hồ sơ xây dựng Nghị quyết đặc thù của các tỉnh và hồ sơ Luật Thủ đô với các Luật có liên quan; qua đó xác định các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc về vấn đề đầu tư, tài chính, ngân sách,…
 

Đồng chí Trần Anh Đức, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật phát biểu tại buổi làm việc.

Cụ thể, đại diện Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã báo cáo một số vướng mắc về pháp lý tại các Luật như: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đê điều, Luật Đất đai.
 

Đại diện Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã báo cáo một số vướng mắc về pháp lý tại các Luật.

Trên cơ sở báo cáo của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận từng vấn đề cụ thể như: thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và phân cấp, uỷ quyền; thành lập khu thương mại tự do…. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị Vụ tiếp tục rà soát nội dung báo cáo; trong đó phân loại đâu là vướng mắc, khó khăn chung, phổ biến của các địa phương, đâu là vướng mắc, khó khăn mang tính đặc thù chỉ liên quan đến thủ đô Hà Nội để đề xuất sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan cho phù hợp.
 Một số đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, để đạt được chỉ tiêu kinh tế đã đề ra, việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là rất quan trọng.
Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị Vụ lựa chọn những vướng mắc, khó khăn được nhiều địa phương đề xuất, để trình, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về rà soát, xử lý vướng mắc pháp lý; đồng thời tiếp tục rà soát, làm rõ thêm nội dung báo cáo rà soát liên quan đến Luật Quản lý tài sản công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Bảo vệ môi trường và các vấn đề về phân cấp, phân quyền.
 

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng kết luận buổi làm việc.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị Vụ tiếp thu các ý kiến của các đơn vị tại buổi làm việc; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thiện Báo cáo, trong đó lưu ý các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc về pháp lý cho sản xuất, kinh doanh; kịp tiến độ trình Ban Chỉ đạo về rà soát, xử lý vướng mắc pháp lý tại phiên họp tiếp theo.
 
Anh Thư - Trung tâm Thông tin