Khẩn trương, hiệu quả trong chuẩn bị đầu tư, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công

10/01/2022
Khẩn trương, hiệu quả trong chuẩn bị đầu tư, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công
Sáng 10/1, Cục Kế hoạch – Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022 do Thứ trưởng Mai Lương Khôi và Cục trưởng Phan Anh Tuấn đồng chủ trì.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của chủ quan và khách quan khác nhau, song Cục Kế hoạch – Tài chính đã bám sát chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ nỗ lực vượt qua, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu nhiệm vụ công tác đặt ra. Công tác quản lý ngân sách, tài sản, quản lý đầu tư được điều hành linh hoạt, chủ động, bảo đảm kịp thời kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các đơn vị thuộc Bộ, góp phần không nhỏ trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp.

Những vướng mắc trong công tác quản lý đầu tư xây dựng đã được nhận diện một cách thẳng thắn và từng bước có những biện pháp tháp gỡ phù hợp trên cơ sở chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ; công tác kế hoạch, thống kê tiếp tục được duy trì bài bản và ngày càng theo hướng chuyên môn hoá. Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về công tác kế hoạch, trong năm qua, Cục đã hoàn thành thẩm tra trên 40 kế hoạch công tác năm, kế hoạch công tác chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch, đảm bảo công tác này được thực hiện bài bản, khả thi.

Trong năm 2022, Cục Kế hoạch – Tài chính tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng uỷ và Lãnh đạo Bộ đối với công tác của Bộ, ngành Tư pháp; thường xuyên rà soát các nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục và các nhiệm vụ ngoài kế hoạch theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị thuộc Bộ và các bộ, ngành có liên quan và các tổ chức chính trị, đoàn thể thuộc Cục để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị; thường xuyên theo dõi quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Mai Lương Khôi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Cục Kế hoạch – Tài chính đã nhận được trong năm 2021. Đồng thời nhấn mạnh một số điểm nổi bật, như việc triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 bước đầu thực hiện bài bản; vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tăng 47,6% so với giai đoạn trước; công tác quản lý tài sản, điều hành ngân sách nhà nước được thực hiện nề nếp, kỷ cương theo quy định. Công tác kế hoạch, thống kê có những cố gắng triển khai cơ bản bảo đảm yêu cầu, đã tham mưu ban hành, triển khai các chương trình, kế hoạch về kinh tế - xã hội của Bộ, ngành.

Trong năm 2022, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đề nghị Cục Kế hoạch – Tài chính phát huy hiệu quả vai trò là đơn vị tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ quản lý về công tác kế hoạch – tài chính, một trong những lĩnh vực “xương sống” của Bộ, ngành; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Tư pháp, ưu tiên nguồn lực thực hiện, đảm bảo hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Tiếp tục chủ động tham mưu, có tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo cách thức thực hiện trong công tác kế hoạch, thống kê cũng như phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị thuộc Bộ; tập trung thực hiện dứt điểm những hạn chế, dự án còn vướng mắc của Ban Quản lý dự án; tham mưu trong tất cả các lĩnh vực công tác của Cục, đặc biệt là quản lý tài sản công, ngân sách, đầu tư công nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra sai phạm; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ, tập huấn bồi dưỡng để tìm cách tháo gỡ khó khăn đối với một số địa phương còn vướng mắc về đất đai trong các dự án, địa phương có nhiều dự án liên ngành…

Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố Quyết định và trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác năm 2021.

P.Mai