Trường Trung cấp Luật Tây Bắc: Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học

07/01/2022
Trường Trung cấp Luật Tây Bắc: Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học
Ngày 07/01, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc bằng hình thức trực tuyến. Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ cùng dự.
Năm 2021, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc đã bám sát Chương trình hành động của ngành Tư pháp bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với tình hình, đặc thù của Nhà trường và địa phương, đồng thời bám sát Kế hoạch công tác năm đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt để tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả toàn diện, đảm bảo chất lượng, thời gian theo đúng kế hoạch và đã thực hiện được 45/46 nhiệm vụ được giao.
Tuyển sinh vượt chỉ tiêu Kế hoạch được giao
Năm 2021, đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực giáo dục. Việc tuyển sinh của Trường gặp rất nhiều khó khăn, tuy vậy, trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp luật đăng ký 2021, Trường đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyển sinh ngay từ đầu năm. Công tác tuyển sinh được chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp. Kết quả tuyển sinh hệ trung cấp chính quy khóa 9 là 266 học sinh, vượt 177% so với chỉ tiêu tuyển sinh đã đăng ký năm 2021 (150 chỉ tiêu).
Về đào tạo, Trường đã đào tạo cho 515 học sinh, học viên trong đó có 322 học sinh trung cấp Luật hệ chính quy, 193 học viên các lớp văn bằng 1 vừa làm vừa học liên kết với Đại học Luật Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân. Trường cũng đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Báo cáo viên pháp luật tỉnh Hải Dương với 150 học viên theo hình thức trực tuyến.
 
 
Bên cạnh công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, thì công tác nghiên cứu khoa học cũng được Nhà trường chú trọng và kết quả đạt được cao hơn năm trước. Trong năm 2021, Trường đã triển khai thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và tổ chức 04 hội thảo khoa học cấp trường. Trong năm có 22 sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học của 14 cá nhân được công nhận trong đó có những công trình nghiên cứu chuyên sâu, nghiên cứu khoa học được xuất bản trên các tạp chí uy tín.   
Năm 2022, Nhà trường tiếp tục triển khai Quyết định 2944/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Đề án của Bộ Tư pháp về việc sắp xếp, tổ chức lại Trường Trung cấp Luật Tây Bắc để chuyển giao về Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La theo Nghị quyết số 63-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng bộ Tư pháp.
Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng học tập của học sinh, sinh viên. Tiếp tục cử giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy. Rà soát, cập nhật, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo. Xây dựng, hoàn thiện giáo án, giáo trình giảng dạy phù hợp với định hướng giáo dục nghề nghiệp.
Tập trung thực hiện công tác tuyển sinh trung cấp Luật đảm bảo chỉ tiêu theo Kế hoạch công tác năm 2022; Đa dạng các hình thức, phương pháp tuyển sinh; Quan tâm, kết nối, hỗ trợ cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, các đối tượng chính sách xã hội, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện nghiên cứu khoa học, viết bài đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, xây dựng sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích nâng cao chất lượng dạy và học.  
Nâng cao chất lượng tuyển sinh và đẩy mạnh thực hiện nghiên cứu khoa học
Nhất trí với dự thảo Kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cũng chia sẻ vui mừng với Nhà trường bởi thành tích đã đạt được, trong đó có nhiệm vụ đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu Kế hoạch đề ra như công tác tuyển sinh. Mặc dù Nhà trường gặp nhiều khó khăn do bệnh dịch và sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các cơ sở đào tạo nhưng công tác tuyển sinh đã đạt được con số ấn tượng vượt 177% Kế hoạch đề ra. Thứ trưởng cũng hoan nghênh Trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và coi đây là nhiệm vụ quan trọng cùng với nhiệm vụ đào tạo. Thứ trưởng đề nghị Trường tiếp tục chú trọng và đầu tư cho công tác này để tiến tới ngang bằng với nhiệm vụ đào tạo.
 
 
Thứ trưởng cũng nhận định năm 2021 là năm khó khăn nhưng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và là năm phát triển rực rỡ nhất trong vài năm trở lại đây. Chúc mừng những kết quả đã đạt được của Nhà trường, Thứ trưởng đề nghị trong năm 2022, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc cần làm tốt một số nhiệm vụ như: Bám sát, quán triệt, triển khai toàn diện, đầy đủ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch công tác; Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của sinh viên, học viên. Tiếp tục cử giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy; Tập trung thực hiện công tác tuyển sinh bảo đảm chỉ tiêu đặt ra trong Kế hoạch, trong đó đa dạng các hình thức, phương pháp tuyển sinh, hỗ trợ đối tượng là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, xa, vùng kinh tế khó khăn; Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, viết bài đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, tổ chức cho giáo viên, sinh viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật…
Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp với Trường Trung cấp Luật Tây Bắc để đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành Dự án xây dựng Trụ sở Trường; xây dựng phương án bố trí nhân lực phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, vị trí công tác, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Trường. Thứ trưởng tin tưởng rằng, trên cơ sở kết quả đã đạt được của năm 2021, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc sẽ tiếp tục phát triển và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
 
An Như – Trung tâm Thông tin