Triển khai công tác Bổ trợ tư pháp năm 2022: Xây dựng Chiến lược phát triển nghề Công chứng ở Việt Nam

06/01/2022
Triển khai công tác Bổ trợ tư pháp năm 2022: Xây dựng Chiến lược phát triển nghề Công chứng ở Việt Nam
Đây là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu tại Hội nghị triển khai công tác bổ trợ tư pháp năm 2022. Đồng chí Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, các Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ cùng dự Hội nghị.
Năm 2021, mặc dù trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có thời gian dài phải làm việc giãn cách nhưng tập thể Lãnh đạo đơn vị đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm các nhiệm vụ được giao liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức để thực hiện các công việc của đơn vị một cách hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả.
Tính đến nay, Cục đã trình cấp có thẩm quyền ban hành 03 Thông tư và đang xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 01 Thông tư và 01 Quy chế. Cục đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ, ngành có liên quan trong việc tham gia xây dựng, góp ý các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
Nhiều nỗ lực trong công tác thi hành pháp luật về lĩnh vực bổ trợ tư pháp
Năm 2021, Cục đã phối hợp với một số đơn vị liên quan và Liên đoàn Luật sư Việt Nam hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư, xác minh hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; xác minh giải quyết một số hồ sơ phức tạp, đơn thư khiếu nại, kiến nghị liên quan hoạt động hành nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư.
 
 
Xác định việc chuẩn bị Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III là một trong những công việc trọng tâm của năm, Cục đã phối hợp Liên đoàn Luật sư việt Nam  tổ chức thành công Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã bầu ra Chủ tịch, 05 Phó Chủ tịch, 21 ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và 31 ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, đồng thời, Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Điều lệ sửa đổi, bổ sung.
Bên cạnh đó, Cục tiếp tục tập trung hướng dẫn, trả lời nghiệp vụ cho các địa phương về hoạt động công chứng. Việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng đã thực hiện ở khu vực phía Nam từ ngày 25-28/4/2021 tại TP. HCM với hơn 700 thí sinh tham gia. Đối với khu vực phía Bắc, việc tổ chức kiểm tra phải hoãn lại do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ hai, Cục đã đôn đốc Hiệp hội có hướng dẫn gửi Hội công chứng viên các địa phương về tổ chức Đại hội nhiệm. Đến nay đã có 27 địa phương tổ chức Đại hội hội công chứng viên theo nhiệm kỳ.
Các công tác khác như thừa phát lại, giám định, đấu giá tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại, quản lý, thanh lý tài sản cũng đạt được những kết quả nhất định dưới sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức.
 
 
Đáng chú ý, năm 2021, trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng hoạt động bổ nhiệm, cấp chứng chỉ hành nghề bổ trợ tư pháp trong năm của đơn vị tiếp tục được thực hiện nề nếp, nhanh chóng, đặc biệt là về tiến độ, thời gian đã có cải tiến nhiều so với trước đây.Trong năm 2021, Cục đã tiếp nhận, thẩm tra, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với 1008 trường hợp; cấp, gia hạn giấy phép hành nghề tại Việt Nam cho 58 luật sư nước ngoài, cấp Giấy phép thành lập cho 07 chi nhánh/công ty luật nước ngoài; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên đối với 78 trường hợp; cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá cho 13 trường hợp, cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên đối với 117 trường hợp; bổ nhiệm thừa phát lại đối với 46 trường hợp; cấp Giấy phép thành lập cho 04 Trung tâm trọng tài thương mại và 01 Trung tâm hòa giải thương mại. Nhìn chung, hoạt động cấp phép trong các lĩnh vực quản lý của đơn vị đã được thực hiện theo quy định của pháp luật, không có biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà cho công dân, tổ chức.
Tiếp tục hoàn thiện thể chế về bổ trợ tư pháp, tập trung vào các lĩnh vực công chứng
Trong năm 2022, Cục Bổ trợ tư pháp dự kiến đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm như:
Tiếp tục hoàn thiện thể chế về bổ trợ tư pháp, tập trung vào các lĩnh vực công chứng (Lập đề nghị xây dựng Luật Công chứng sửa đổi), đấu giá tài sản (xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2017/NĐ-CP).
Phối hợp với Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và các cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu công chứng viên Việt Nam lần thứ hai.
Tiếp tục tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư đợt 2 khu vực thi phía Bắc; tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất theo Luật đấu giá tài sản năm 2016.
Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; hoàn thiện chế định về chi phí giám định tư pháp bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp. Thực hiện nhiệm vụ được giao về công tác giám định tư pháp theo Kết luận số 07-TB/BCĐTW ngày 22/11/2021 của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, chú trọng hoàn thiện pháp luật; chủ động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được phê duyệt, tăng cường thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là trong hoạt động luật sư, công chứng, đấu giá tài sản; quan tâm phát triển hiệu quả, chất lượng hoạt động trọng tài, hòa giải thương mại; nâng cao trách nhiệm, vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sư, công chứng.
Phát triển bền vững các nghề bổ trợ tư pháp ở Việt Nam
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhận định, năm 2021 Cục Bổ trợ tư pháp đã tiến hành nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng đã bám sát Kế hạch công tác năm đã xây dựng. Việc tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, có sự điều chỉnh cho phù hợp nên đã đạt được nhiều kết quả cả trong xây dựng thể chế và trong tổ chức thực hiện pháp luật.  
 

Nhất trí cao với Báo cáo tổng kết và dự thảo phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của Cục, Thứ trưởng đã điểm lại một số kết quả đáng ghi nhận trong năm qua như tổ chức thành công Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III, tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng..
Nhắc đến nghề công chứng tại Việt Nam, Thứ trưởng nhấn mạnh, cần phải xác định xây dựng Chiến lược phát triển nghề công chứng tại Việt Nam. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị ưu tiên thực hiện trước 1 số nhiệm vụ trong đó phải tiếp tục tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư đợt 2 khu vực thi phía Bắc và chỉ đạo tổ chức cho thành công Đại hội đại biểu Hiệp hội công chứng viên Việt Nam lần thứ hai.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng đã nêu lên định hướng chung, xuyên suốt trong năm 2022 là cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp với trọng tâm là xây dựng hoàn thiện thể chế, tăng cường thanh tra, kiểm tra giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề nếu có vi phạm. Cùng với đó là hỗ trợ các tổ chức hành nghề, Hiệp hội, Liên đoàn để thực hiện đúng, đầy đủ, hiệu quả vai trò tự quản của mình nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ chức danh bổ trợ tư pháp, chất lượng hoạt động của các tổ chức hành nghề, các hội nghề nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển bền vững các nghề bổ trợ tư pháp ở Việt Nam...
Thứ trưởng cũng đề nghị tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, tăng cường thanh tra đột xuất, thu hồi giấy phép hành nghề nếu có đủ căn cứ. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ thanh tra; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức, Hiệp hội, Liên đoàn trong thực hiện nhiệm vụ...
An Như – Trung tâm Thông tin