Cục ĐKQG giao dịch đảm bảo: Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

06/01/2022
Cục ĐKQG giao dịch đảm bảo: Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao
Sáng nay (ngày 6/1), Cục Đăng kí quốc gia giao dịch đảm bảo đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Cục trưởng Cục Đăng kí quốc gia giao dịch đảm bảo Phạm Tuấn Ngọc đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong năm 2021, các nhiệm vụ trọng tâm của Cục về cơ bản được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hiệu quả và theo đúng kế hoạch. Theo đó, công tác xây dựng văn bản, đề án trong lĩnh vực bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, phát huy được năng lực sở trường của từng công chức trong nghiên cứu, rà soát, tổng kết để xây dựng nội dung dự thảo văn bản phù hợp quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm tiếp tục là điểm sáng với việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và không ngừng được nâng cấp, hoàn thiện nâng cao chất lượng, đặc biệt là việc ứng dụng chữ ký số trong hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm…

Trong năm 2022, Cục tiếp tục xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, trình Chính phủ; nghiên cứu định hướng hoàn thiện hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế; tham gia, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và đơn vị liên quan thuộc Bộ trong xây dựng các văn bản, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục; tăng cường hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng, số lượng cung cấp dịch vụ công đối với các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục; tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phần mềm Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển, chứng khoán đăng ký tập trung,…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Cục Đăng kí quốc gia giao dịch đảm bảo trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cục đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, có giải pháp mang tính đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, chữ kí số, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật…
Nhằm phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được của đơn vị trong năm 2022, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị Cục cố gắng phát huy những thành quả và từng bước khắc phục khó khăn, tồn tại, tập chung chuyên môn vào những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra; lưu ý hơn nữa về việc hoàn thiện thể chế; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ và phối hợp liên ngành; tiếp tục nâng cao hơn nữa hoạt động của 3 trung tâm tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng;…
Thứ trưởng nhấn mạnh trước những khó khăn, thách thức, sức ép công việc trong bối cảnh nguồn lực về con người và tài chính, Cục cần có những giải pháp tăng cường đoàn kết, thống nhất, chia sẻ đặc biệt là dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch hoạt động để mỗi công chức, viên chức cùng tham gia hiệu quả, đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng trong năm 2022 Cục sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm đổi mới, sáng tạo; tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp cho Bộ, ngành Tư pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị, Cục đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”. Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố Quyết đinh và trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 8 tập thể và 43 cá nhân đạt thành tích trong công tác năm 2021.