Xây dựng, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam hiện nay

13/10/2021
Xây dựng, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam hiện nay
Chiều ngày 13/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp bộ: "Xây dựng, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam hiện nay". TS. Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Tham dự Hội đồng còn có các phản biện, ủy viên là các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn sâu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.
Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài TS. Chu Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình thực hiện, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài. Theo đó, đề tài đã tổng hợp, nghiên cứu, nhận diện các khía cạnh của mô hình kinh tế chia sẻ và xác định rõ các điều kiện để vận hành mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam hiện nay; nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia điển hình về ứng xử pháp luật đối với những vấn đề phát sinh từ mô hình kinh tế chia sẻ, từ đó rút ra những bài học có thể tham khảo trong bối cảnh Việt Nam; nghiên cứu, đánh giá thực trạng các hoạt động kinh tế chia sẻ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; làm rõ những điểm bất cập và đánh giá mức độ sẵn sàng về mặt chính sách và pháp luật trong việc ứng phó với những vấn đề phát sinh từ mô hình kinh tế chia sẻ như những yêu cầu mà thực tiễn đặt ra để hoàn thiện pháp luật Việt Nam; đề xuất xây dựng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
 

 
Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu đã góp ý, bổ sung vào một số nội dung của đề tài để nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện kết quả nghiên cứu.
Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng, đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu rất công phu của đề tài, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài ở một số điểm, như sau: bổ sung tình hình nghiên cứu; làm rõ hơn đặc trưng pháp lý nổi bật của mô hình kinh tế chia sẻ, đánh giá tác động của mô hình kinh tế chia sẻ với pháp luật về hợp đồng, tài sản, quyền sở hữu và giải quyết tranh chấp; đề xuất, kiến nghị… để sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.
 

 
Kết quả TS.Chu Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý cùng nhóm nghiên cứu đã bảo vệ thành công đề tài, 100% thành viên Hội đồng đã nhất trí thông qua đề tài.
 
 
 
N.D