Chủ động triển khai nhiệm vụ Tổ Công tác về các vấn đề pháp lý phòng, chống dịch Covid-19

05/10/2021
Chủ động triển khai nhiệm vụ Tổ Công tác về các vấn đề pháp lý phòng, chống dịch Covid-19
Sáng nay (05/10), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì cuộc họp Tổ Công tác về các vấn đề pháp lý phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp.
Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự – hành chính cho biết, thời gian qua Tổ công tác đã tham mưu chuẩn bị báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và cho ý kiến đối với nội dung Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc hợp Ban Chỉ đạo Quốc gia; Cho ý kiến đối với các dự thảo văn bản chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo  Quốc gia phòng, chống Covid-19, Bộ Y tế và các Bộ, ngành, địa phương để triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch.
 

 
Đồng thời, Tổ công tác tham gia xây dựng các văn bản chỉ đạo theo yêu cầu của Lãnh đạo Chính phủ như: dự thảo Báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia phục vụ cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia; dự thảo Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Xây dựng báo cáo của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Nghiên cứu xử lý nội dung vướng mắc liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2779/VPCP-QHĐP ngày 20/9/2021 của Văn phòng Chính phủ.
Bên cạnh đó, Tổ công tác cũng đã tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị liên quan đến những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ các địa phương đối với vấn đề phát sinh trong hoạt động trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về việc kiện toàn Tổ công tác đặc biệt về các vấn đề pháp lý và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; về rà soát, xử lý nội dung vướng mắc liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; về việc xây dựng văn bản để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covia-19 trong tình hình mới.
 

 
Lắng nghe các ý kiến tại cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận sự tích cực, chủ động của Vụ Hình sự-hành chính và các thành viên Tổ công tác trong việc tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thứ trưởng nhất trí với phương án kiện toàn Tổ công tác đặc biệt về các vấn đề pháp lý và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng lưu ý phải bổ sung thêm thành viên Tổ công tác.
Về xây dựng văn bản để điều chỉnh các vấn đề phòng, chống dịch Covid-19 thích ứng trong giai đoạn mới, Thứ trưởng đề nghị cân nhắc phương án ban hành Nghị quyết của Chính phủ. Theo Thứ trưởng, trước hết các đơn vị cần chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn giải quyết vướng mắc của từng đơn vị mình quản lý và đề xuất cụ thể phương án tháo gỡ khó khăn để đưa vào nội dung dự thảo Nghị quyết của Chính phủ…
N.D