Nghiêm túc, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh

11/10/2021
Nghiêm túc, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh
Sáng nay (11/10), Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã làm việc với một số bộ, ngành về dự thảo Báo cáo Chính phủ về kết quả nghiên cứu, xử lý kiến nghị, phản ánh về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn.
Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết: công tác rà soát, thống kê và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, vướng mắc, cản trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống của nhân dân đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện tích cực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với số lượng lớn với số lượng lớn các nội dung kiến nghị được gửi về Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ.
Qua tổng hợp, tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đều nhận được kiến nghị, phản ánh về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn, trong đó những lĩnh vực có nhiều kiến là: tài nguyên và môi trường; kế hoạch và đầu tư; nông nghiệp và phát triển nông thôn…
 

 
Về việc tổng hợp, phân loại và nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước đã được Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành thực hiện nghiêm túc, khẩn trương. Một số nội dung ý kiến nghị hợp lý đã và đang được các Bộ, cơ quan ngang Bộ tiếp thu, kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý.
Tuy nhiên, do thời gian tiến độ gấp rút, tính chất công việc phức tạp, khối lượng công việc lớn và trước tác động của đại dịch Covid-10 nên quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ này cũng còn gặp một số khó khăn, nhất là các hoạt động liên quan đến việc tổ chức trao đổi, thảo luận về nội dung và phương án xử lý các kiến nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
 

 
Tại cuộc họp đa số các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo; đồng thời tập trung trao đổi, thảo luận và góp ý bổ sung về một số nội dung cụ thể, như: cấu trúc, nội dung dự thảo Báo cáo, đề xuất, kiến nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Phụ lục trong dự thảo Báo cáo...
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đánh giá cao Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các đơn vị thuộc Bộ trong việc phối hợp thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng đã cho ý kiến chỉ đạo về các nội dung cụ thể trong dự thảo Báo cáo và các phụ lục kèm theo.
 

Thứ trưởng đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng nội dung dự thảo Báo cáo và các phụ lục. Chủ động xử lý sớm những nội dung trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định, đảm bảo sửa một lần nhưng sửa được nhiều nội dung; gắn quá trình sửa đổi luật, nghị định với kết quả rà soát văn bản. Đồng thời, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp tại cuộc họp để hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo và các phụ lục; rà soát kỹ lưỡng số liệu, nội dung phụ lục tránh sự trùng lặp nội dung, sai sót số liệu.
 

 
 N.D