Hội nghị lấy ý kiến của cử tri cơ quan Bộ Tư pháp đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XII

12/03/2007
Hội nghị lấy ý kiến của cử tri cơ quan Bộ Tư pháp đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XII
Thực hiện Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ban hành kèm theo Nghị quyết số 618/2007/NQLT/UBTVQH-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 24/01/2007), ngày 12/3/2007, cơ quan Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XII: đồng chí Uông Chu Lưu - Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Lê Thị Thu Ba - Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tham dự Hội nghị có 130 đại biểu, đại diện cho gần 500 cử tri là cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp. Đồng chí Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Thuý Hiền - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Thế Liên giới thiệu qui trình lựa chọn, giới thiệu ứng cử viên Đại biểu Quốc hội theo hướng dẫn của UBTV Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nghe đ/c Nguyễn Thuý Hiền - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp giới thiệu các quy định về tiêu chuẩn ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XII theo Luật Bầu cử Quốc hội. Thay mặt Tổ thư ký, đồng chí Phan Chí Hiếu trình bày lý lịch trích ngang của các ứng cử viên: đồng chí Uông Chu Lưu và đồng chí Lê Thị Thu Ba.

Đại diện cử tri các đơn vị phát biểu ý kiến đánh giá đối với từng ứng cử viên. Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% giới thiệu đồng chí Uông Chu Lưu và đồng chí Lê Thị Thu Ba làm người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XII.