Hội nghị Tổng kết công tác Đảng cơ quan Bộ Tư pháp năm 2006 và triển khai nhiệm vụ năm 2007

25/01/2007
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng cơ quan Bộ Tư pháp năm 2006 và triển khai nhiệm vụ năm 2007
Sáng 25 tháng 01 năm 2007, Đảng bộ cơ quan Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2006 và triển khai nhiệm vụ năm 2007. Tham dự Hội nghị có Ban Cán sự Bộ Tư pháp, đại diện Đảng uỷ Khối cơ quan nội chính trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chi uỷ viên các Chi bộ và các đảng viên có thành tích xuất sắc tham dự Hội nghị
Hội nghị đã đánh giá toàn diện các mặt hoạt động và nêu rõ những nét mới, nổi bật mà công tác Đảng đã đạt được trong năm 2006.Đó là đổi mới sinh hoạt đảng, trọng tâm là sinh hoạt chuyên đề. Đảng uỷ đã lãnh đạo các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc tăng cường sinh hoạt mở rộng, nhằm trao đổi, bàn bạc, định hướng chuyên đề sinh hoạt, qua đó chấn chỉnh được các hoạt động, tạo thông tin 2 chiều trong toàn Đảng bộ; triển khai mạnh mẽ công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng; công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng hơn; công tác giáo dục chính trị, nghiên cứu lý luận, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được các cấp uỷ chỉ đạo và thực hiện tốt, có nhiều nét mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Đại đa số đảng viên, cán bộ, công chức tham gia nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết với ý thức trách nhiệm cao, trăn trở, tìm biện pháp vận dụng vào công tác chuyên môn và thực tiễn hoạt động của đơn vị.
Những nét nổi bật trên là động lực đã và đang tác động tích cực, tạo niềm tin đối với quần chúng trong Đảng bộ. Năm qua, số lượng quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngày càng tăng là minh chứng cụ thể cho bước phát triển quan trọng của Đảng bộ cơ quan.
Có thể khẳng định, năm 2006, công tác Đảng cơ quan Bộ Tư pháp có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, các Nghị quyết đề ra cơ bản đã thực hiện nghiêm túc và hoàn thành, các Chương trình công tác lớn của Đảng triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2006: Đảng bộ cơ quan là Đảng bộ cơ quan là Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.
Trong năm 2007, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đó là:
- Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong đó trọng tâm là giáo dục truyền thống, đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt đảng, chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề.
- Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác kiểm tra và tự kiểm tra; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong các hoạt động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.
Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Lộc - nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Bộ, Thứ trưởng Lê Thị Thu Ba trao Giấy khen của Đảng uỷ cơ quan cho các Chi bộ, đảng viên đạt thành tích xuất sắc năm 2006.