Buổi làm việc giữa Công đoàn viên chức Việt Nam với Công đoàn Bộ Tư pháp về việc thực hiện Cải cách hành chính, Quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”

25/10/2006
Buổi làm việc giữa Công đoàn viên chức Việt Nam với Công đoàn Bộ Tư pháp về việc thực hiện Cải cách hành chính, Quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”
Ngày 23/10/2006, tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, Công đoàn Viên chức Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Bạn - Phó Chủ tịch thường trực BCH Công đoàn viên chức Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BCH Công đoàn cơ quan Bộ Tư pháp do đồng chí Nguyễn Thuý Hiền - Đảng uỷ viên phụ trách công tác quần chúng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn về kết quả thực hiện CCHC, Quy chế dân chủ ở cơ sở và việc xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.
Tham dự buổi làm việc, về phía Đảng uỷ - Lãnh đạo Bộ Tư pháp có đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Bộ Tư pháp Nguyễn Duy Lãm.
Thay mặt BCH Công đoàn Bộ, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền đã báo cáo với Đoàn công tác và đại diện Lãnh đạo Bộ - Đảng uỷ cơ quan về kết quả thực hiện những nội dung trên, trong đó nêu bật những thành tích đã đạt được, những hạn chế và phương hướng khắc phục. Đồng thời, đề xuất với Công đoàn Viên chức VN, Lãnh đạo Bộ - Đảng uỷ cơ quan Bộ Tư pháp một số vấn đề trọng tâm nhằm tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của Công đoàn Bộ.
 Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Ngọc Bạn đánh giá cao vị trí, vai trò của Công đoàn Bộ Tư pháp trong hệ thống Công đoàn viên chức Việt Nam và khẳng định Công đoàn Bộ Tư pháp đã thực hiện tốt CCHC, Quy chế dân chủ ở cơ sở và việc xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Tuy nhiên, BCH Công đoàn cơ quan Bộ Tư pháp cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, công chức về CCHC, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân; nâng cao chất lượng của Hội nghị cán bộ, công chức; cụ thể hoá tiêu chuẩn và sơ kết, tổng kết về cuộc vận động xây dựng cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay… Về những đề xuất của Công đoàn Bộ Tư pháp, Công đoàn viên chức Việt Nam nhất trí với sự cần thiết phải có cán bộ chuyên trách về Công đoàn; ủng hộ đề án nâng Công đoàn Bộ Tư pháp thành Công đoàn trên Công đoàn cơ sở và sẽ tạo điều kiện để Công đoàn Bộ Tư pháp giao lưu, trao đổi với Công đoàn các Bộ, ngành khác.
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng và đồng chí Nguyễn Duy Lãm ghi nhận những kết quả mà Công đoàn cơ quan Bộ đã đạt được, đồng thời khẳng định Lãnh đạo Bộ, Ban cán sự Đảng, Đảng uỷ cơ quan Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Công đoàn Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Trong thời gian tới, BCH Công đoàn Bộ cần phát động sâu rộng cuộc vận động thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần, cũng như phát huy hơn nữa quyền làm chủ của cán bộ, chức trong cơ quan Bộ. Điều này sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư pháp, đáp ứng yêu cầu Cải cách tư pháp, cải cách hành chính ở nước ta.
Thay mặt Ban chấp Công đoàn Bộ, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Công đoàn Viên chức Việt Nam, của Đảng uỷ - Lãnh đạo Bộ đối với công tác Công đoàn và khẳng định quyết tâm của BCH Công đoàn trong việc xây dựng Công đoàn Bộ Tư pháp thật sự vững mạnh, đoàn kết và dân chủ, đại diện cho quyền, lợi ích của cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Tư pháp Việt Nam.