Công đoàn cơ quan Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn

29/12/2006
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, sáng ngày 27 tháng 12 năm 2006, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Tư pháp đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho các cán bộ làm công tác công đoàn của cơ quan Bộ. Lớp tập huấn được tổ chức tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp. Đồng chí Phạm Văn Tuấn - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn đã khai mạc và chỉ đạo lớp tập huấn.