Công văn của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc tham gia Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác về những người ứng cử ĐBQH khóa XII

12/03/2007
Thực hiện Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ban hành kèm theo Nghị quyết số 618/2007/NQLT/UBTVQH-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 24/01/2007), Ban chấp hành Công đoàn Bộ yêu cầu các Tổ Công đoàn triển khai những nội dung sau:
1. Cử các cử tri tham gia Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác về những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XII được tổ chức vào 14h thứ hai, ngày 12/3/2007 tại Hội trường số 5 (Nhà ăn tập thể) của Bộ Tư pháp.
Số lượng cử tri tham gia Hội nghị nêu trên được xác định như sau: Mỗi Tổ Công đoàn cử 20% tổng số cử tri của đơn vị mình (được làm tròn số).
2. Danh sách cử tri tham gia Hội nghị nêu trên phải được chuyển về Công đoàn Bộ chậm nhất đến 9h ngày 12/3/2007 (thứ hai) theo địa chỉ: Đ/c Hồ Quang Huy (Văn phòng Công đoàn Bộ, phòng 414 tầng 4, nhà số 4, trụ sở Bộ Tư pháp, điện thoại 04.7342729 – 0912276642) để tổng hợp.
Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII, do vậy, Công đoàn Bộ yêu cầu các đồng chí Tổ trưởng Công đoàn triển khai đầy đủ các nội dung trên.