Đại hội Công đoàn Học viện Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

11/05/2023
Đại hội Công đoàn Học viện Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Sáng ngày 10/5/2023, Công đoàn Học viện Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền – Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp; đồng chí Phạm Thị Ánh – Đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an và đồng chí Dương Phạm Minh Thu - đại diện Công đoàn Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia. Phía Học viện Tư pháp có đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp cùng các đoàn viên Công đoàn Học viện Tư pháp.
Đại hội Công đoàn Học viện Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn thể đoàn viên Công đoàn Học viện Tư pháp. Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là thông qua báo cáo kết quả công tác Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm, tổ chức bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.
Từ những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra bám sát Kế hoạch công tác hàng năm của Học viện, Đại hội Công đoàn lần thứ III đã cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ. Theo đó, Ban chấp hành Công đoàn Học viện Tư pháp đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo mọi mặt về vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên công đoàn vững mạnh. Trong thời gian qua, công đoàn Học viện Tư pháp không chỉ thể hiện được vai trò của mình trong việc phối hợp, đề xuất với Lãnh đạo Học viện tìm nhiều phương án, giải pháp cải thiện đời sống cho viên chức và người lao động mà còn luôn chủ động kêu gọi viên chức, người lao động Học viện tích cực tham gia các hoạt động xã hội tình nghĩa, ủng hộ lũ lụt, phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách do Bộ Tư pháp phát động.
Năm 2020, Công đoàn Học viện Tư pháp có 59/156 đoàn viên Công đoàn xuất sắc: 11/13 Tổ công đoàn xuất sắc: 10 Cá nhân được Ban chấp hành công đoàn Học viện tặng Giấy khen, 06 Tập thể được Ban chấp hành công đoàn Học viện tặng Giấy khen, 01 Tập thể Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Năm 2021, Công đoàn Học viện Tư pháp có 33/156 đoàn viên Công đoàn xuất sắc: 11/13 Tổ công đoàn xuất sắc: 15 Cá nhân được Ban chấp hành công đoàn Học viện tặng Giấy khen, 03 Tập thể được Ban chấp hành công đoàn Học viện tặng Giấy khen, 09 Tập thể Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Năm 2022, Công đoàn Học viện Tư pháp có 59/156 đoàn viên Công đoàn xuất sắc: 9/12 Tổ công đoàn xuất sắc: 15 Cá nhân được Ban chấp hành công đoàn Học viện tặng Giấy khen, 02 Tập thể được Ban chấp hành công đoàn Học viện tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đặc biệt, năm 2020, Công đoàn Học viện Tư pháp vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 1518/QĐ-BTP ngày 02 tháng 07 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Công đoàn Học viện được tặng Cờ thi đua của Công đoàn viên chức Việt Nam trong năm 2021. Năm 2022, Công đoàn Học viện Tư pháp vinh dự nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam theo Quyết định số 37/QĐ-CĐVC ngày 20/1/2022 của Công đoàn Viên chức Việt Nam.
 

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền phát biểu
 
Chúc mừng Công đoàn Học viện Tư pháp, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội hết sức trách nhiệm, chu đáo và nghiêm túc của Công đoàn Học viện Tư pháp, đúng định hướng tổ chức Đại hội của Đảng ủy và Công đoàn cấp trên. Biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Học viện Tư  pháp, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền chúc mừng những thành tích, kết quả quan trọng mà Công đoàn Học viện Tư pháp đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiệm kỳ được rút ngắn để thống nhất với nhiệm kỳ của Công đoàn Việt Nam và hoạt động trong tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng Công đoàn Học viện Tư pháp thực hiện tốt vai trò của mình, đóng góp nhiều thành tích vào thành công của Học viện Tư pháp. Bên cạnh đó, Công đoàn Học viện Tư pháp cũng tích cực hưởng ứng, hỗ trợ, phối hợp với Công đoàn Bộ và các đơn vị, các tổ chức thuộc Bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Tư pháp chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp với Công đoàn Học viện Tư pháp tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của Học viện; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ mọi mặt…Đồng chí cũng đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Học viện Tư pháp luôn luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Học viện và triển khai đầy đủ các hoạt động của Công đoàn Bộ Tư pháp, cụ thể hóa các phong trào, thực hiện tốt mọi mặt công tác; từng đoàn viên Công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm của mình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.
Thay mặt Đảng ủy Học viện Tư pháp, đồng chí Nguyễn Xuân Thu đồng ý 9 nhóm kết quả Ban chấp hành Công đoàn báo cáo trước Đại hội và ghi nhận, biểu dương Ban chấp hành cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn đã đoàn kết cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Đồng chí lưu ý nhiệm vụ của Đại hội là bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, vì vậy các công đoàn viên cân nhắc đối chiếu những tiêu chí của cán bộ công đoàn để thể hiện ý chí qua lá phiếu của mình. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm kỳ 2023-2028 là nhiệm kỳ đặc biệt trong bối cảnh triển khai Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp đã được phê duyệt theo Quyết định 1155/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ban chấp hành Công đoản Học viện Tư pháp cần chủ động hướng các nhiệm vụ trọng tâm bám sát Đề án, xây dựng chương trình hành động toàn khóa, hàng năm có kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trên cơ sở bám sát 3 chức năng của Công đoàn: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia quản lý và tuyên truyền vận động, giáo dục người lao động để cụ thể hóa kế hoạch bằng những hoạt động cụ thể: Chú trọng giáo dục tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho công đoàn viên; phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên; gắn các phong trào thi đua trong công đoàn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao năng lực lãnh đạo cho Ban chấp hành Công đoàn, cho các Tổ công đoàn; tham gia xây dựng Đảng để Đảng bộ Học viện Tư pháp ngày càng vững mạnh; giao lưu với các tổ chức Công đoàn trong và ngoài Bộ Tư pháp để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm công tác công đoàn. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu khẳng định Đảng ủy, Lãnh đạo Học viện sẽ luôn sát sao chỉ đạo, ủng hộ Công đoàn Học viện Tư pháp trong mọi lĩnh vực hoạt động.
 
 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí và bầu 16 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp. 
Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Vũ Thị Hòa cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm và giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành. Ban chấp hành mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp, của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Tư pháp và sự hợp tác, giúp đỡ của khoa chuyên môn, các phòng ban, trung tâm trong Học viện và sự ủng hộ, kiểm tra, giám sát của đoàn viên công đoàn Học viện. Ban chấp hành Công đoàn Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2023-2028 hứa trước Đại hội sẽ tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ Đại hội đã đề ra. Đồng thời đồng chí Vũ Thị Hòa cũng thay mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp hứa sẽ lĩnh hội đầy đủ tinh thần của Công đoàn Bộ Tư pháp trong nhiệm kì để truyền đạt và triển khai cụ thể vào các nội dung hoạt động phong trào và hoạt động công đoàn ngành đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới.
 
Thanh Hương