Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể: Tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện đoàn viên công đoàn

27/04/2023
Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể: Tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện đoàn viên công đoàn
Chiều 27/4, Tổ công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức Hội nghị Tổ công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2025. Tổ trưởng Tổ công đoàn Chu Thị Bình Nga chủ trì Hội nghị.
Tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2023, đồng chí Chu Thị Bình Nga cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Tổ công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Đồng thời, Tổ công đoàn đã phát huy chức năng, quyền hạn, góp phần tham gia xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị; từng bước cải thiện công tác dân chủ hóa trong đơn vị; nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp; thường xuyên quan tâm, giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, công chức trong đơn vị;....
 

Đồng chí Chu Thị Bình Nga, Tổ trưởng Tổ công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, Tổ công đoàn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua; thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp và xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ công đoàn cũng tích cực động viên đoàn viên tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào văn hóa, thể thao nhân dịp diễn ra các sự kiện lịch sử chính trị trọng đại của đất nước, của ngành.
Bên cạnh đó, công tác nữ công, công tác tài chính công đoàn, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Đáng chú ý, trong năm 2022, Tổ công đoàn đã được Công đoàn Bộ tặng Giấy khen Công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vũng mạnh". Tập thể Văn phòng Đảng – Đoàn thể được tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong 02 năm (2020, 2022).
 

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.
 
Trong nhiệm kỳ tới, Tổ công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể đặt chỉ tiêu 100% đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của ngành và nghị quyết hội nghị công đoàn, hội nghị công chức của đơn vị; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do các cấp tổ chức; 100% đoàn viên công đoàn thực hiện tốt công tác chuyên môn, nội quy lao động, tích cực cải tiến phương pháp làm việc, ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; 100% đoàn viên công đoàn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, hưởng ứng và tham gia các phong trào, cuộc vận động do ngành tổ chức; 100% đoàn viên công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 70 – 80% đạt danh hiệu LĐTT, 15% đạt danh hiệu CSTĐCS; phối hợp với Lãnh đạo đơn vị phấn đấu giữ vững danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.
 

Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Tổ công đoàn.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Bộ cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo tổng kết, đồng thời nhấn mạnh một số thành tựu kết quả nổi bật của Tổ công đoàn như thực hiện tốt công tác nội bộ; công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, công đoàn viên được nâng cao; chú trọng chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho công đoàn viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chế độ chính sách; cải thiện môi trường làm việc...
Để nâng cao hiệu quả công tác công đoàn trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Tổ công đoàn cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đề ra chương trình hành động cụ thể để thực hiện nghị quyết hội nghị đem lại hiệu quả tốt nhất; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho sát với thực tế và điều kiện đặc thù của đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động xã hội, công đoàn; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị để làm tốt công tác chăm lo đời sống cho công đoàn viên; thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng chống tiêu cực lãng phí;...
 Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Thái Hà, Chuyên viên Văn phòng Đảng – Đoàn thể làm Tổ trưởng Tổ Công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2023 – 2025. Hội nghị cũng tiến hành bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin