Công đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm: Xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh

10/05/2023
Công đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm: Xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh
Sáng 10/5, Công đoàn cơ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (ĐKQGGDBĐ) tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tới dự Đại hội có đồng chí Tạ Thị Tài – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ, Phó Chánh Thanh tra Bộ.
Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ III của Công đoàn Cục Đăng ký đề ra
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục ĐKQGGDBĐ cho biết, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Công đoàn Cục Đăng ký đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Tư pháp, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, triển khai, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ III của Công đoàn Cục Đăng ký đề ra, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển của Cục Đăng ký và Bộ, ngành Tư pháp.
 

Toàn cảnh Đại hội
 
Cụ thể, trong công tác tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên, nhiều ý kiến của Công đoàn Cục Đăng ký đã được Lãnh đạo Cục Đăng ký ghi nhận và đưa vào văn bản. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn Cục Đăng ký đã xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn Cục Đăng ký và Cục trưởng Cục Đăng ký. Đồng thời, thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, Công đoàn Cục đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức và người lao động hàng năm, bảo đảm thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.
 


Điểm cầu Đại hội tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 

Bên cạnh đó, Công đoàn Cục Đăng ký cũng chú trọng đến công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Bộ Tư pháp, Công đoàn Cục Đăng ký đã triển khai tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho công đoàn viên, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn coi việc giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ có lòng yêu nước, có đạo đức tốt, có kỷ luật; đổi mới tư duy trong quản lý, tích cực nghiên cứu nâng cao năng lực, trình độ, gắn bó với cơ quan, đơn vị. 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở tổng kết công tác công đoàn và phong trào công chức, viên chức, người lao động nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Ngoài ra, công tác chăm lo cho công đoàn viên và hoạt động xã hội tình nghĩa, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nữ công, công tác tài chính công đoàn, công tác kiểm tra, giám sát đều đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 Các đại biểu phát biểu tại Đại hội
 
Với những thành tích đã đạt được, tập thể Công đoàn Cục Đăng ký và các công đoàn viên đã vinh dự được Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua, Bằng khen và Giấy khen đơn vị xuất sắc trong hoạt động thi đua và hoạt động công đoàn.
Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Cục Đăng ký đặt mục tiêu 100% công đoàn viên được quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên và Công đoàn Cục; 100% công đoàn viên tham gia hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động; 100% công đoàn viên được quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chế độ chính sách mới liên quan trực tiếp tới công chức, viên chức và người lao động; phấn đấu Công đoàn Cục Đăng ký luôn được xếp loại vững mạnh; tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào chung do Công đoàn Bộ phát động;...

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị
Thay mặt Công đoàn Bộ, đồng chí Tạ Thị Tài chúc mừng những kết quả mà Công đoàn Cục ĐKQGGDBĐ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2023. Đồng chí đánh giá các hoạt động công đoàn đã có sự chung tay của lãnh đạo Cục, lãnh đạo công đoàn đơn vị cũng như tinh thần trách nhiệm hết mình của từng công đoàn viên trong đơn vị. 
 

 Đồng chí Tạ Thị Tài – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ, Phó Chánh Thanh tra Bộ đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Cục ĐKQGGDBĐ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị tập thể Công đoàn Cục ĐKQGGDBĐ tiếp tục chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời lưu ý tổ chức hoạt động công đoàn cho phù hợp với đặc thù đơn vị. Đồng chí hy vọng Công đoàn Cục sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện của tổ chức công đoàn, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, cống hiến cho công đoàn viên.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Tuấn Ngọc - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục ĐKQGGDBĐ cho biết, cùng với quá trình phát triển của Cục Đăng ký, Công đoàn Cục đã không ngừng phát triển lớn mạnh, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động. Tổ chức Công đoàn và mỗi đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động đã phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ chức Công đoàn; bám sát định hướng của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng; phối hợp tốt với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Cục. 
 

Đồng chí Phạm Tuấn Ngọc - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục ĐKQGGDBĐ phát biểu tại Đại hội
 
Để tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, đồng chí đề nghị Công đoàn Cục trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, Công đoàn Cục cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để các cấp Công đoàn và mỗi công đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới (Nghị quyết số 02). Bên cạnh đó, Công đoàn cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật và chế độ chính sách, giúp công đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, từ đó nâng cao nhận thức, rèn luyện tác phong, công tác và kỷ luật lao động trong từng cơ quan, đơn vị.
Thứ hai, Công đoàn phải phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến công đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt chức năng đại diện quyền, lợi ích chính đáng công đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động.
Thứ ba, công đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động cần tích cực hướng ứng tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, các cấp, các ngành phát động. Công đoàn cũng cần nghiên cứu, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Cục; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng tổ chức, đơn vị.
Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Thứ năm, tăng cường công tác xây dựng Đảng; xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn trong sạch,vững mạnh; quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Cục ĐKQGGDBĐ nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng tặng quà tri ân đồng chí Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2023 (không tham gia nhiệm kỳ 2023 - 2028).
Anh Thư - Trung tâm Thông tin