Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2009 của tỉnh Phú Yên

19/01/2009
Sau khi dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2009 của tỉnh Bình Định, sáng ngày 16/01/2009, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền dẫn đầu đã dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2009 của tỉnh Phú Yên.

Thay mặt Lãnh đạo Sở Tư pháp, đồng chí Phó Giám đốc Ngô Tấn Hùng đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009. Kết quả cho thấy, công tác tư pháp năm 2008 của tỉnh Phú Yên đã có sự chuyển biến tích cực, các mặt công tác được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, khối lượng công việc hoàn thành đáng kể, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cụ thể như: công tác góp ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được Uỷ ban nhân dân tỉnh đánh giá cao về chất lượng và tinh thần trách nhiệm; tỷ lệ án được thi hành tăng 15% về việc và 21% về tiền so với năm 2007 (năm 2008 thi hành án đạt 77% về việc và 72% về tiền); hoạt động công chứng, chứng thực, hộ  tịch, lý lịch tư pháp, bán đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý được thực hiện đúng pháp luật, phục vụ kịp thời nhu cầu hợp pháp của cá nhân, tổ chức; tổ chức bộ máy của ngành tiếp tục được kiện toàn, chất lượng cán bộ được nâng cao. Đặc biệt, ngành Tư pháp đã chủ động tham mưu, tham gia tích cực các hoạt động của địa phương, tạo mối quan hệ tốt và có tiếng nói tích cực với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Sơ, ban, ngành của địa phương. Do vậy, vị thế của ngành Tư pháp ở địa phương đã được củng cố, tăng cường, tạo được niềm tin đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương. Song, bên cạnh đó, trong năm 2008, công tác tư pháp tỉnh Phú Yên vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Tư pháp cấp huyện, cấp xã chưa chú trọng đến công tác văn bản; việc triển khai các quy định về chứng thực còn lúng túng; cơ chế thông tin, báo cáo còn chậm, thiếu số liệu cụ thể; đội ngũ cán bộ tư pháp vẫn còn thiếu và yếu so với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà ngành Tư pháp tỉnh Phú Yên đã đạt được. Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, năm 2009 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp. Đây cũng là năm Ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và hội nhập kinh tế quốc tế, do vậy, đòi hỏi ngành Tư pháp tỉnh Phú Yên phải hết sức cố gắng, phát huy những thành tích đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Đồng thời, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Nghị định số 93/2008/NĐ-CP, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu trong năm 2009, ngành Tư pháp tỉnh Phú Yên cần chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường năng lực, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Phòng Tư pháp và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch. Ngoài ra, để phát huy hơn nữa vị thế của ngành, đòi hỏi hoạt động của các cơ quan Tư pháp địa phương phải gắn chặt hơn nữa với sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là trong bối cảnh tỉnh Phú Yên đang chú trọng thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, cũng như thực hiện tốt chính sách xoá đói giảm nghèo và nâng cao mức sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.    

*Trước đó, chiều ngày 15/01/2009, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã đến chúc Tết Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Tại buổi tiếp, đồng chí Phạm Ngọc Chi - Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ghi nhận những kết quả và vai trò quan trọng của ngành Tư pháp trong việc tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách, văn bản pháp luật, cũng như trong quản lý công tác tư pháp của địa phương. Đồng chí Chủ tịch khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp trong quá trình triển khai đầu tư, xây dựng trường trung cấp Luật tại tỉnh Phú Yên.  

*Chiều ngày 16/01/2009, sau khi dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2009 của tỉnh Phú Yên, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã cùng với Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án tỉnh Phú Yên làm việc với Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện và Phòng Tư pháp huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhằm cùng nhau tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư pháp của huyện, trong đó đặc biệt là vấn đề thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế phối hợp giữa các Phòng chức năng của huyện với Phòng Tư pháp huyện.

Hồ Quang Huy