Xây dựng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội sớm trở thành Đoàn luật sư vững mạnh toàn diện, gương mẫu và đi đầu trong sự nghiệp cải cách tư pháp

29/09/2008
Xây dựng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội sớm trở thành Đoàn luật sư vững mạnh toàn diện, gương mẫu và đi đầu trong sự nghiệp cải cách tư pháp
Trong hai ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2008, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ lần thứ VIII. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Hà Hùng Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Ngô Thị Thanh Hằng, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Lãnh đạo Hội đồng lâm thời luật sư toàn quốc lần thứ nhất; đại diện các cơ quan hữu quan trên địa bàn thành phố; đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nghệ An…

Theo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VII (2005 - 2008), Đoàn luật sư thành phố Hà Nội có số lượng luật sư đứng thứ hai (sau Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh), với 1.128 luật sư, hoạt động trong 346 tổ chức hành nghề bao gồm 265 văn phòng luật sư và 81 Công ty luật; trong hoạt động nghề nghiệp, các luật sư đã tham gia tích cực vào hoạt động trợ giúp pháp lý được 904 vụ và thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí được 2.645 vụ việc. Ngoài ra, Đoàn luật sư thành phố còn tham gia vào các vụ án hình sự chỉ định ở một số địa phương khác như Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu; mở rộng giao lưu, hợp tác với Đoàn luật sư các nước trong khu vực; tổ chức nhiều đợt phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn thành phố và mở các lớp bồi dưỡng cho những người tập sự hành nghề luật sư…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Hùng Cường, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Bộ Tư pháp đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đoàn luật sư thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, Đoàn luật sư thành phố cần sớm xây dựng Đề án phát triển đến năm 2020; luật sư của Đoàn phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, đạo đức nghề nghiệp để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; Ban Chủ nhiệm, các tổ chức Đảng và đoàn thể của Đoàn cần chú trọng hơn nữa đến việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư, đặc biệt là văn hoá ứng xử tại phiên toà; bồi dưỡng, phát triển đảng viên là các luật sư trẻ; phát huy tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm của đảng viên là luật sư trong hoạt động nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đại hội đã bầu ra Ban Chủ nhiệm mới gồm 14 luật sư, luật sư Nguyễn Trọng Tỵ được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VIII; bầu Hội đồng khen thưởng, kỷ luật gồm 10 luật sư và 39 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất trong thời gian tới.

Tấn Cường