Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

07/07/2008
Thực hiện Kế hoạch công tác của ngành Tư pháp năm 2008, trong tháng 7/2008, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm tại 2 khu vực (khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam). Nội dung Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2008 của toàn Ngành, trong đó tập trung sâu vào các lĩnh vực công tác: thi hành án dân sự, tổ chức cán bộ, hành chính tư pháp và trợ giúp pháp lý.

Hội nghị khu vực phía Bắc (gồm các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế trở ra) sẽ tổ chức tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trong các ngày 18 và 19/7/2008; Hội nghị khu vực phía Nam (gồm các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào) tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày 21 và 22/7/2008.

Về thành phần đại biểu dự Hội nghị, ngoài các đại biểu ở Bộ Tư pháp (Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, v.v...), đại biểu ở địa phương dự Hội nghị năm nay gồm: Giám đốc và Chánh Văn phòng các Sở Tư pháp; Trưởng Thi hành án và Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính các cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh nơi tổ chức các Hội nghị (tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hồ Chí Minh). Như vậy, so với các hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm trước đây, đại biểu ở địa phương dự Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm nay có thêm thành phần là các Chánh Văn phòng Sở Tư pháp và các Trưởng Phòng Tổ chức- Hành chính cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh. Ngoài ra, đại biểu dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, Trưởng Thi hành án các quân khu và Quân chủng Hải quân (các đại biểu này sẽ dự Hội nghị khu vực phía Bắc tại Vĩnh Phúc).

 Về tài liệu của Hội Nghị, ngoài Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2008 và các báo cáo chuyên đề (về 4 lĩnh vực công tác: thi hành án dân sự, tổ chức cán bộ, hành chính tư pháp và trợ giúp pháp lý); tại Hội nghị lần này, Văn phòng Bộ tiếp tục tập hợp để gửi tới các đại biểu "Bản tập hợp các ý kiến góp ý, kiến nghị của cơ quan Tư pháp địa phương về công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp và ý kiến trả lời của các đơn vị chức năng thuộc Bộ đối với các kiến nghị". Kinh nghiệm từ việc tổ chức các hội nghị triển khai công tác tư pháp hàng năm và hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm trước cho thấy, việc phát hành loại tài liệu này được các đại biểu đánh giá cao. Qua nội dung kiến nghị của nhiều địa phương, các đại biểu từng địa phương sẽ thấy được một cách khái quát những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn công tác tư pháp trên phạm vi toàn quốc; đồng thời, nội dung trả lời của các đơn vị chức năng thuộc Bộ về những kiến nghị có thể coi là những hướng dẫn không chính thức để các địa phương tham khảo, áp dụng vào thực tiễn công tác. Hiện nay, các kiến nghị đã được tập hợp đầy đủ, Văn phòng Bộ đã chuyển đến các đơn vị chức năng để nghiên cứu, trả lời.

Hy vọng, với việc lựa chọn đúng các chuyên đề để thảo luận sâu tại Hội nghị và những cải tiến về cách thức tổ chức, Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2008 của ngành Tư pháp sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm, phấn đầu hoàn thành kế hoạch công tác năm 2008 của toàn Ngành.

 

 T.H