Công khai quy trình giải quyết công việc của dân trên trang web một số Bộ

09/04/2007
Ông Thang Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tại phiên họp Chính phủ tháng 3/2007, Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ triển khai cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính đối với các Bộ, ngành, địa phương.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Văn phòng Chính phủ chiều tối 6/4, Thứ trưởng Thang Văn Phúc cho biết, đến nay đã có 2/8 Bộ triển khai cơ chế một cửa, các Bộ còn lại như Thương mại, Công nghiệp, Lao động Thương binh & Xã hội... khẩn trương rà soát các thủ tục, xác định quy trình giải quyết công khai công việc của dân trên trang web của Bộ.

Theo ông Thang Văn Phúc, tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận những cố gắng của một số Bộ, ngành trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính trong quý I-2007.

Trong đó, Bộ Công an đã rà soát các quy định liên quan đến thủ tục, quy trình cấp sổ hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú. Bộ Công an cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 05/2000/NĐ-CP về việc xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam với nhiều đề xuất cải tiến. Bộ Công an phối hợp với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng về việc miễn thị thực cho người Việt định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh vào Việt .

Một số Bộ, ngành khác cũng khẩn trương rà soát, điều chỉnh hoặc kiến nghị điều chỉnh các thủ tục hành chính như Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bãi bỏ hoàn toàn 33 giấy phép con, thay thế 9 giấy phép khác phù hợp hơn. Tuy nhiên, qua rà soát còn phát hiện 11 vấn đề bất hợp lý trong cấp giấy phép chứng nhận đầu tư...

Cũng tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ đã thông qua quy chế về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Theo đó, quy chế này tăng cường tính dân chủ trong hoạt động báo chí, tạo điều kiện để báo chí hoạt động thuận lợi hơn theo quy định của pháp luật.

Các Bộ, ngành, địa phương thường xuyên hoặc theo định kỳ phải chủ động và kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời cơ quan báo chí phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật và chịu trách nhiệm về thông tin đăng tải.

Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan tăng cường quản lý thị trường chứng khoán, đảm bảo thị trường này phát triển bền vững, ổn định.

Ngoài ra, trong tháng 5/2007, Bộ Tài chính phải báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Nghị định quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước và Nghị định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính với đơn vị sự nghiệp công lập

(Theo CAND)