Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3/2007

05/04/2007
Sáng 5/4, tại Hà Nội, Chính phủ bắt đầu phiên họp thường kỳ tháng 3/2007 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Trương Vĩnh Trọng.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ tập trung xem xét, thảo luận:

1. Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về thực hiện Chiến lược biển Việt nam đến năm 2020.

2. Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

3. Báo cáo tổng hợp ý kiến dự thảo Nghị định về Thanh tra viên và Cộng tác viên Thanh tra do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao trình bày.

4. Đề án điều chỉnh lương tối thiểu  giai đoạn 2007-2012; Đề án  xác định lộ trình thực hiện mức lương tối thiểu thống nhất trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2007-2012.

5. Dự thảo Nghị định về khuyến khích phát triển thương mại đối với vùng khó khăn.

6. Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

7. Các thành viên Chính phủ cũng cho ý kiến về: Báo cáo về công tác cải cách hành chính quí I/2007; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, thị trường trong nước và xuất, nhập khẩu tháng 3 và quí I/2; Báo cáo về công tác quản lý xây dựng đô thị; Báo cáo về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng quí I/2007. 

Sáng 5/4, các thành viên Chính phủ đã tập trung thảo luận Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc trình bày; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thứ trướng Tài chính Trần Văn Tá báo cáo; dự thảo Nghị định về Thanh tra viên và Công tác viên do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày.

Theo lịch trình, Chính phủ sẽ họp trong hai ngày 5 - 6/4/2007

(Theo website Chính phủ)