Thủ tướng yêu cầu khẩn trương soạn thảo, trình các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đã được QH thông qua

17/03/2007
Ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý Danh mục văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý Danh mục văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI.

Các Luật cần văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành trong Danh mục này gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Dạy nghề; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; Luật Công chứng; Luật Quản lý thuế; Luật Đê điều; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Cư trú; Luật Thể dục thể thao. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành được giao chủ trì soạn thảo phải tiến hành khẩn trương, trình các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật trên bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, báo cáo Thủ tướng tình hình thực hiện và tiến độ soạn thảo các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật trên.