Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM 29/12/2016

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Công đoàn Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền và sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 01/01/2015

Thực hiện Công văn số 84/CV-CĐ ngày 28/9/2014 của Công đoàn Bộ Tư pháp, sáng ngày 31/12/2014 Công đoàn Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền và sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có Ths. Nguyễn Hùng Vừa - Bí thư Chi bộ, Quyền Hiệu trưởng nhà trường; thầy Trần Danh Phú - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường; thầy Tô Văn Huyên - Chủ tịch công đoàn; toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CCVC) nhà trường

Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” 29/12/2014

“Bác Hồ luôn ở trong lòng của chúng ta, ở trong mỗi công việc chúng ta làm”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng khẳng định trong buổi tọa đàm “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” diễn ra chiều ngày 27/12.

Đảng ủy Sở Tư pháp Cà Mau: Tổ chức Hội thi tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 25/12/2014

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 10/10/2014 của Đảng ủy Sở Tư pháp về Hội thi tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014. Trong 2 ngày 22 và 23/12/2014, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức Hội thi, có 13 thí sinh đến từ 5 chi bộ trực thuộc tham gia. Đồng chí Nguyễn Thanh Reo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng ban Giám khảo Hội thi; đồng chí Đào Quốc Kỳ, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo  Đảng ủy Dân chính Đảng và gần 60 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp đã đến dự.

Công văn tham dự Tọa đàm “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” 25/12/2014

Thực hiện Kế hoạch số 273-KH/ĐU ngày 20/11/2014 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc tổ chức Tọa đàm “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và một số hoạt động tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Công văn của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc lùi thời gian tổ chức Tọa đàm “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” 22/12/2014

Ngày 18 tháng 12 năm 2014, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 286-CV/ĐU về việc tổ chức buổi Tọa đàm “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, thời gian là 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h15 ngày 25/12/2014 (Thứ Năm).

Công văn triệu tập dự Tọa đàm “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” 18/12/2014

Thực hiện Kế hoạch số 273-KH/ĐU ngày 20/11/2014 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc tổ chức Tọa đàm “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và một số hoạt động tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.