Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

28/11/2014
Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Sáng nay – 28/11, Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề “học tập và làm theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban bí thư TƯ Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, thực hiện kế hoạch công tác Đảng năm 2014 và thiết thực kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người. Tham gia buổi sinh hoạt còn có đại diện Đảng bộ báo Pháp luật Việt Nam, các chi bộ Cục Công nghệ thông tin, Tạp chí dân chủ và pháp luật và Nhà xuất bản Tư pháp.

Theo Chỉ thị 10-CT/TW, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên, để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao; cấp ủy nắm chắc tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nên “ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

   

Vì vậy, buổi sinh hoạt chuyên đề này là hoạt động thiết thực được các Đảng bộ, Chi bộ trong khối tuyên truyền, báo chí, xuất bản của Đảng bộ Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, là cơ hội để các Đảng viên trong các đơn vị làm công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản thuộc Bộ Tư pháp có thêm những thông tin quý báu về tấm gương đạo đức và lối sống giản dị, thanh bạch của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những câu chuyện về Người, những tình cảm sâu sắc của các Đảng viên, nhân dân đối với Bác theo lời kể của PGS.TS.Nguyễn Trọng Phúc – nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc với những mốc son gắn liền với vai trò lãnh đạo và uy tín cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, PGS.TS.Nguyễn Trọng Phúc giới thiệu về những vấn đề lớn được Bác đề cập ngắn gọn trong Di chúc như “kim chỉ nam” cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Đó là, quyết tâm hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tin tưởng thế hệ sau sẽ hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến này; vấn đề con người, nhân dân lao động, phát triển đội ngũ thanh niên “thành người thừa kế chế độ xã hội, vừa hồng, vừa chuyên”; vấn đề xây dựng Đảng; phong trào cộng sản thế giới và những việc cần làm sau chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

Trong đó, Nói về Đảng là lời dặn đầu tiên của Hồ Chí Minh. Người khẳng định: Vấn đề đoàn kết có tầm quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Đoàn kết là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam là dưới sự đoàn kết trong Đảng đem lại. Người viết: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ” mà “Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Người khẳng định, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Người tâm huyết căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Để thực hiện đoàn kết, thống nhất trong Đảng, Hồ Chí Minh yêu cầu phải thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Người căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”. Theo Người, đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Bằng chính tấm gương sáng ngời của đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tình cảm giai cấp và đồng chí trong Đảng, coi đó là một nhân tố quan trọng để đoàn kết trong Đảng. Người yêu cầu, trong Đảng “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

   

Trong Di chúc, Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh nhân tố đạo đức khi Đảng trở thành Đảng cầm quyền. Theo Người, Đảng cầm quyền là bước chuyển trọng đại trong sinh hoạt Đảng. Đảng cầm quyền có sứ mạng lãnh đạo giai cấp và dân tộc xây dựng thành công xã hội mới - xã hội  xã hội chủ nghĩa. Để hoàn thành thành sứ mạng đó, Đảng ta phải “là đạo đức, là văn minh”.

Phần cuối của di chúc, Bác đề cập đến “việc riêng”, những nghi thức sau khi Người về với “thế giới người hiền”, qua đó thể hiện rõ những phẩm chất đạo đức vô cùng cao quý. Người đề nghị “chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”. Người đề nghị hoả táng thi hài bởi như thế vừa “tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất” và căn dặn “Tro xương thì tìm một quả đồi mà chôn”, “Ai đến thăm thì trồng một cây làm kỷ niệm”. “Lâu ngày, cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và có lợi cho nông nghiệp”. Người có tâm nguyện “Gửi một ít tro xương cho đồng bào miền Nam”. Năm 1968, Người bổ sung thêm: “Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành. Một hộp cho miền Bắc, một hộp cho miền Trung, một hộp cho miền Nam. Đồng bào mỗi miền nên chọn quả đồi mà chôn hộp tro đó”. Người “để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”.

Tiếp đó, Người “gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế”. Cuối cùng, Người thể hiện mong muốn tột cùng, mục đích sống và mục tiêu phấn đấu suốt cuộc đời mình, đó là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”./.

                                                     H.Giang


Anh Cục CNTT