Tin tức khác

Hội nghị triển khai công tác kế hoạch – tài chính năm 2013

( 09/05/2016)

Chiều 21/02, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kế hoạch – tài chính năm 2013. Tham dự Hội nghị có đại diện Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ đã tới dự Hội nghị.

Hội thảo góp ý Dự thảo: “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê trong công tác tư pháp”

( 27/04/2016)

Trong 02 ngày, 16 và 17/11/2012, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, được sự hỗ trợ của Dự án Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam (Chương trình phát triển của Liên hợp quốc - UNDP), Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) đã tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê trong công tác tư pháp”.

Hội nghị triển khai công tác kế hoạch - tài chính của Bộ Tư pháp năm 2012

( 28/04/2016)

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-BTP ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 14 tháng 02 năm 2012, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kế hoạch – tài chính năm 2012 và tổng kết 02 năm thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 05/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đổi mới công tác thống kê của ngành Tư pháp (Quyết định số 01/QĐ-BTP).

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kế hoạch - tài chính ngành Tư pháp năm 2010 gắn với tổng kết nhiệm kỳ 2007-2010

( 26/04/2016)

Sáng ngày 30/11/2010, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kế hoạch - tài chính năm 2010 gắn với tổng kết nhiệm kỳ 2007-2010. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các đơn vị thuộc Bộ. Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thống kê tư pháp tốt có thể góp phần dự báo kinh tế - xã hội tại địa phương

( 25/04/2016)

Sáng nay (18/10), Đoàn Công tác Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND về công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và Tư pháp cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.