Tin tức khác

Kiểm tra việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê Ngành Tư pháp tại một số đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Quyết định số 797/QĐ-BTP ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việcphê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoànthanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm2018, trong tháng 4 năm 2018, Đoàn kiểm tra liên đơn vị của Bộ Tư pháp gồm đại diện Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ Tư pháp và Cục Công tác phía namdo ông Nguyễn Huy Hùng, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra định kỳ việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê Ngành Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bạc Liêu. Cụ thể:
- Từ ngày 19/4 đến 21/4/2018 đoàn tiến hành kiểm tra tại 03 đơn vị, gồm Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Tư pháp quận 5 và Ủy ban nhân dân phường 11, quận 5;
- Từ ngày 23/4 đến ngày 25/4/2018 đoàn tiến hành kiểm tra tại 03 đơn vị gồm Sở Tư pháp Bạc Liêu, Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Lợi và Ủy ban nhân dân xã Châu Hưng A.
Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra tính chính xác của số liệu thống kê thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 04/2016/TT-BTP trong các lĩnh vực: xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, phổ biến, giáo dục pháp luật, hộ tịch, công chứng, chứng thực … so với sổ ghi chép, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thống kê được lưu trữ tại đơn vị và các báo cáo thống kê của đơn vị cấp dưới.
Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kết luận sơ bộ : các đơn vị được kiểm tra đã nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP đến các đối tượng báo cáo, phân công cán bộ kiêm nhiệm theo dõi, thực hiện đầy đủ các kỳ báo cáo thống kê, hồ sơ phục vụ công tác thống kê được lưu trữ đầy đủ, rõ ràng, báo cáo thống kê được lập đảm bảo thể thức theo quy định,nội dung báo cáo thống kê cơ bản được điền đầy đủ thông tin và trang thiết bị được bố trí ở cấp tỉnh, cấp huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác.
Bên cạnh những ưu điểm, công tác báo cáo thống kê của các đơn vị được kiểm tra vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, đặc biệt là qua công tác báo cáo thống kê phát hiện một số nội dung về chuyên môn nghiệp vụ cần phải khắc phục, hoàn thiện.
Đại diện lãnh đạo, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác thống kê của các đơn vị được kiểm tra đã phát biểu nghiêm túc tiếp thu những ý kiến kết luận của Đoàn kiểm tra, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác thống kê theo quy định của Thông tư số 04/2016/TT-BTP.
Đại diện Đoàn kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn đã đề nghị địa phương nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thống kê, tăng cường sử dụng số liệu thống kê phục vụ quản lý chỉ đạo điều hành của đơn vị, chủ động kiểm tra những đơn vị thiếu báo cáo hoặc có nhiều lỗi trong nội dung báo cáo để kịp thời hướng dẫn về chuyên môn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình xây dựng báo cáo.

Dưới đây là một số hình ảnh làm việc của Đoàn Kiểm tra tại địa phương

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Tư pháp Bạc Liêu 
 
Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Châu Hưng A - Tỉnh Bạc Liêu
Đoàn Kiểm tra làm việc tại UBND xã Châu Hưng A - tỉnh Bạc Liêu 
Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
Đoàn Kiểm tra làm việc tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh