Tin tức khác

Hoàn thiện Bộ TL tập huấn giảng viên nguồn về kỹ năng phân tích thống kê trong lĩnh vực HGOCS và TGPL

Ngày 19/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (gọi tắt là EU JULE), Bộ Tư pháp đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Họp kỹ thuật góp ý hoàn thiện Bộ tài liệu tập huấn giảng viên nguồn về kỹ năng phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý. Bộ tài liệu gồm 02 quyển: quyển 1 “Hướng dẫn phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý” dành cho học viên và quyển 2 “Phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý” dành cho giảng viên.