Tin tức khác

Chào mừng Ngày 6-5, ngày Thống kê Việt Nam

( 07/05/2021)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 510/QĐ-TTg lấy ngày 6-5 hàng năm là ngày truyền thống của Thống kê Việt Nam với tên gọi là “Ngày Thống kê Việt Nam”.

Cục Kế hoạch – Tài chính biên soạn 03 cuốn Sổ tay HDNV về công tác thống kê và kế hoạch

( 20/04/2021)

Chào mừng ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, Cục Kế hoạch – Tài chính đã hoàn thành việc biên soạn 03 cuốn Sổ tay: “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác thống kê đối với Sở Tư pháp”, “Sổ tay hướng dẫn kỹ năng xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp”, “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác thống kê đối với Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã”.

Quy chế Quản lý, sử dụng phần mềm thống kê ngành Tư pháp

( 30/12/2020)

Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành Quyết định số 2626/QĐ-BTP ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm thống kê ngành Tư pháp

Hội thảo tham vấn hướng dẫn phân tích thống kê trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở

( 09/11/2020)

Sáng 26/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam – gọi tắt là EU JULE), Bộ Tư pháp đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tổ chức Hội thảo tham vấn hoàn thiện Tài liệu “Hướng dẫn phân tích thống kê và đánh giá kết quả thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp, tập trung vào lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý”.

Công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

( 26/03/2019)

Ngày 19/3/2019, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự hỗ trợ của Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) đã tổ chức “Hội nghị công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam”.