Tin tức khác

Hướng dẫn cập nhật danh mục động trên Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp

( 02/11/2022)

Đối với UBND cấp xã: có 2 biểu 10a/BTP/PBGDPL /HGCS và 11b/ BTP/PBGDPL/HGCS các đơn vị UBND cấp xã cần hoàn thiện danh mục Tổ hòa giải cơ sở trước khi muốn thực hiện cập nhật số liệu báo cáo; Đối với Sở Tư pháp: có 8 biểu 03b/BTP/VĐC/PC, 06b/BTP/BTTP/ ĐGTS, 07b/BTP/BTTP/TTTM, 08b/BTP/BTTP/LSTN, 09d/BTP/PBGDPL, 12b/BTP/BTTP/CC, 15b/BTP/BTTP/HGTM và 16b/BTP/BTTP/QLTLTS các Sở Tư pháp cần hoàn thiện các danh mục

Hoàn thiện Bộ TL tập huấn giảng viên nguồn về kỹ năng phân tích thống kê trong lĩnh vực HGOCS và TGPL

( 26/09/2022)

Ngày 19/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (gọi tắt là EU JULE), Bộ Tư pháp đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Họp kỹ thuật góp ý hoàn thiện Bộ tài liệu tập huấn giảng viên nguồn về kỹ năng phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý. Bộ tài liệu gồm 02 quyển: quyển 1 “Hướng dẫn phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý” dành cho học viên và quyển 2 “Phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý” dành cho giảng viên.

Tập huấn thử nghiệm TL đào tạo giảng viên nguồn về kỹ năng PT thống kê trong lĩnh vực HGOCS và TGPL

( 26/09/2022)

Sáng ngày 22/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE), Bộ Tư pháp đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức khai mạc Lớp tập huấn thử nghiệm 02 ngày đối với Tài liệu đào tạo giảng viên nguồn về kỹ năng phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý.

Niên giám thống kê ngành Tư pháp lần đầu tiên được xuất bản

( 10/08/2022)

Thực hiện Quyết định số 2645/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Biên soạn Niên giám thống kê ngành Tư pháp hằng năm, năm 2021 Cục Kế hoạch - Tài chính đã chủ trì giúp Bộ Tư pháp biên soạn và xuất bản cuốn Niên giám thống kê ngành Tư pháp năm 2020. Đây là cuốn Niên giám thống kê đầu tiên của Ngành kể từ ngày thành lập. Niên giám thống kê ngành Tư pháp năm 2020 gồm những số liệu thống kê cơ bản, phản ánh khái quát tình hình hoạt động và những đóng góp của ngành Tư pháp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong năm và giai đoạn.

Tập huấn nghiệp vụ thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP và Phần mềm thống kê ngành Tư pháp tại Nghệ An

( 22/07/2022)

Ngày 20/7/2022, ngày đầu tiên trong đợt tập huấn 6 ngày về nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2022 đối với công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã do Sở Tư pháp Nghệ An chủ trì tổ chức, Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp đã phối hợp cử báo cáo viên trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP và Phần mềm thống kê ngành Tư pháp.

Chào mừng Ngày 6-5, ngày Thống kê Việt Nam

( 07/05/2021)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 510/QĐ-TTg lấy ngày 6-5 hàng năm là ngày truyền thống của Thống kê Việt Nam với tên gọi là “Ngày Thống kê Việt Nam”.

Cục Kế hoạch – Tài chính biên soạn 03 cuốn Sổ tay HDNV về công tác thống kê và kế hoạch

( 20/04/2021)

Chào mừng ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, Cục Kế hoạch – Tài chính đã hoàn thành việc biên soạn 03 cuốn Sổ tay: “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác thống kê đối với Sở Tư pháp”, “Sổ tay hướng dẫn kỹ năng xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp”, “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác thống kê đối với Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã”.

Quy chế Quản lý, sử dụng phần mềm thống kê ngành Tư pháp

( 30/12/2020)

Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành Quyết định số 2626/QĐ-BTP ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm thống kê ngành Tư pháp

Hội thảo tham vấn hướng dẫn phân tích thống kê trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở

( 09/11/2020)

Sáng 26/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam – gọi tắt là EU JULE), Bộ Tư pháp đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tổ chức Hội thảo tham vấn hoàn thiện Tài liệu “Hướng dẫn phân tích thống kê và đánh giá kết quả thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp, tập trung vào lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý”.