Tin tức khác

Niên giám thống kê ngành Tư pháp lần đầu tiên được xuất bản

Thực hiện Quyết định số 2645/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Biên soạn Niên giám thống kê ngành Tư pháp hằng năm, năm 2021 Cục Kế hoạch - Tài chính đã chủ trì giúp Bộ Tư pháp biên soạn và xuất bản cuốn Niên giám thống kê ngành Tư pháp năm 2020. Đây là cuốn Niên giám thống kê đầu tiên của Ngành kể từ ngày thành lập. Niên giám thống kê ngành Tư pháp năm 2020 gồm những số liệu thống kê cơ bản, phản ánh khái quát tình hình hoạt động và những đóng góp của ngành Tư pháp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong năm và giai đoạn.

Niên giám thống kê ngành Tư pháp năm 2020 gồm 19 lĩnh vực công tác tư pháp: ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); thẩm định VBQPPL; kiểm tra VBQPPL; rà soát VBQPPL; phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; thi hành án dân sự; hộ tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; đăng ký biện pháp bảo đảm; luật sư trong nước; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; trợ giúp pháp lý và ủy thác tư pháp. Số liệu thống kê trong Niên giám là số liệu của kỳ báo cáo năm chính thức 2020 (thời gian chốt số liệu từ 01/01-31/12/2020, riêng lĩnh vực thi hành án dân sự từ 01/10/2019-30/9/2020). Mỗi lĩnh vực công tác, bên cạnh bảng số liệu thống kê còn có nội dung phân tích thống kê (phân tích số liệu, so sánh) kèm các biểu đồ minh họa những số liệu thống kê tiêu biểu.
Các trang Niên giám được in trên nền ảnh chìm là hình ảnh các địa danh, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, làng nghề truyền thống, công trình tiêu biểu ghi dấu mốc phát triển kinh tế - xã hội của 63 tỉnh/thành phố trên cả nước (ảnh khai thác có bản quyền).
Link đăng tải Niên giám:
- Bản có ảnh nền:
https://moj.gov.vn/cttk/sltk/Lists/SoLieuThongKe/Attachments/66/Nien%20giam%202020_hinh%20nen.pdf
- Do giới hạn về dung lượng file đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử và Trang Thông tin công tác thống kê nên bản đăng tải phải giảm dung lượng dẫn đến không đảm bảo độ sắc nét. Để phục vụ tra cứu thông tin, dữ liệu, Quý bạn đọc có thể xem bản không có ảnh nền:
https://moj.gov.vn/cttk/sltk/Lists/SoLieuThongKe/Attachments/66/Nien%20gi%C3%A1m%202020_noi%20dung.pdf
Cục Kế hoạch - Tài chính trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm. Cục Kế hoạch - Tài chính mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về cả nội dung và hình thức để Niên giám thống kê ngành Tư pháp những năm tiếp theo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng thông tin thống kê.
          Cục Kế hoạch - Tài chính (Phòng Thống kê)