Tin tức khác

Tập huấn nghiệp vụ thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP và Phần mềm thống kê ngành Tư pháp tại Nghệ An

Ngày 20/7/2022, ngày đầu tiên trong đợt tập huấn 6 ngày về nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2022 đối với công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã do Sở Tư pháp Nghệ An chủ trì tổ chức, Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp đã phối hợp cử báo cáo viên trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP và Phần mềm thống kê ngành Tư pháp.

       Hội nghị tập huấn được tổ chức làm 02 lớp tại thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò với sự tham gia của 777 công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
       Mục đích của Hội nghị nhằm giới thiệu văn bản mới, củng cố kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ công tác tư pháp, trong đó có nghiệp vụ thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp cho đội ngũ công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh.

         Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã nghe đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Trưởng phòng Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch – Tài chính giới thiệu một số kiến thức chung về công tác thống kê với các nội dung cơ bản như: vai trò của thống kê; các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước và sử dụng dữ liệu, thông tin thống kê; các hình thức thu thập số liệu thống kê; nội dung cơ bản của chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP; kỹ năng thu thập, tổng hợp và lập báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đối với UBND cấp xã; hướng dẫn điền số liệu trong biểu báo cáo thống kê và đặc biệt là phần thực hành, đánh giá, trao đổi các giải pháp khắc phục những lỗi thường gặp trong quá trình lập báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP của UBND cấp xã.

         Hội nghị tập huấn cũng dành một thời lượng phù hợp để đồng chí Nguyễn Bùi Phú, kỹ sư công nghệ thông tin, chuyên viên Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An lập báo cáo thống kê và giải đáp các vướng mắc thường gặp trong quá trình thực hiện báo cáo trên Phần mềm thống kê ngành Tư pháp.
        Hội nghị cũng lắng nghe nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ, kiến nghị đầy tâm huyết, trách nhiệm của công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã của tỉnh trong quá trình thực hiện  chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP và triển khai Phần mềm thống kê ngành Tư pháp.


       Hội nghị tập huấn là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, góp phần nâng cao năng lực cho công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và giúp nâng cao chất lượng lập báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP và triển khai tốt hơn Phần mềm thống kê ngành Tư pháp trong thực tế nói riêng.
Diệu Thúy